Compensatie voor hoge inflatie

26-01-2023

Met de hoge aanhoudende inflatie zijn werknemers eerder geneigd om een loonsverhoging te vragen. Het hoort bij goed werkgeverschap om het verzoek met de werknemer te bespreken. Bovendien kan het niet bespreken van een loonsverhoging zorgen voor gedemotiveerd personeel een hoog personeelsverloop. Mocht een salarisverhoging niet betaalbaar zijn, dan kan de werkgever ook kiezen voor een andere vorm van compensatie.

Compensatievormen

Omdat een werkgever aan een structurele loonsverhoging vastzit – ook als de inflatie afneemt of als het in de toekomst economisch minder gaat – is het de vraag of een structurele maatregel verstandig is. In plaats daarvan kan de werkgever kiezen voor bijvoorbeeld:

  • Een eenmalig compensatiebedrag. Dit kan een vast percentage van het salaris zijn of een vast geldbedrag voor iedereen.
  • De werknemer laten meedelen in de bedrijfswinst. De Belastingdienst ziet het uitkeren van winstdeling overigens als loon. De werkgever betaalt daar dus loonheffing over, maar mag dan wel het totale bedrag dat hij uitkeert als winstdeling aftrekken van de fiscale winst.
  • Een hogere reiskostenvergoeding geven. Sinds 1 januari 2023 kan een werkgever maximaal € 0,21 per zakelijke kilometer onbelast vergoeden. Als hij meer vergoedt dan die belastingvrije € 0,21 per kilometer, moet hij over dat extra deel belasting afdragen.
  • Extra secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden, zoals collectieve verzekeringen of energiecontracten met korting.
  • Een personeelslening geven tegen een gunstiger rentepercentage dan banken.
  • Het optimaal gebruiken van de werkkostenregeling (WKR) voor extraatjes. 
  • Het vakantiegeld (officieel: vakantiebijslag) van werknemers flexibel uitbetalen, of ze de mogelijkheid geven om bovenwettelijke vakantiedagen te laten uitbetalen.
  • Werknemers met een tijdelijk contract bij goed functioneren een vast contract aanbieden. Ook een optie: het aantal werkuren uitbreiden, zodat de werknemers een hoger inkomen kunnen verwerven. Beide opties bieden meer inkomenszekerheid en dus minder geldstress.


Voorbereiden en vastleggen

Voordat de werkgever overgaat tot compensatie, moet een en ander goed worden uitgezocht. Zo kan een cao een tijdelijke inflatiecorrectie verbieden. Een ondernemingsraad (OR) heeft in principe geen instemmingsrecht bij een collectieve inflatiecorrectie. Maar via de ondernemingsovereenkomst kan de OR toch een ruimere instemmingsbevoegdheid hebben. Daarnaast is het verstandig om na te gaan hoe de maatregel doorwerkt in andere arbeidsvoorwaarden, zoals het pensioen. En om latere discussies te voorkomen, zal de werkgever met elke werknemer duidelijke, schriftelijke afspraken moeten maken over de reden, duur en hoogte van de compensatie.