Mentorschap is een win-win-situatie

26-01-2023

Een nieuwe werknemer moet de weg in de organisatie nog leren kennen. Het gaat dan niet alleen om de taken, maar ook om de mensen. Een mentor kan hem snel wegwijs maken en onnodige zorgen wegnemen. Tegelijkertijd leert de mentor zelf ook van het mentorschap.

Gelijkwaardigheid

 

Bij mentorschap deelt een werknemer zijn kennis en ervaring, en coacht hij zijn nieuwe collega. Hij helpt zijn collega bij vraagstukken over het werk. Daarnaast kan hij zijn protegé introduceren in zijn netwerk. Een meer ervaren werknemer heeft meestal veel inzicht in de bedrijfsstrategie. Het is waardevol als hij een nieuwe werknemer daarin wegwijs maakt.  Een goede relatie met de mentor kan ervoor zorgen dat een nieuwkomer:

  • zich eerder thuis voelt in de organisatie;
  • zich sneller ontwikkelt;
  • zich meer betrokken voelt bij zijn werk;
  • beter leert omgaan met conflicten en stress.

Het is belangrijk dat de rol als mentor gelijkwaardig is. Als er sprake is van hiërarchie vanwege een gezagsverhouding tussen de mentor en de nieuwkomer, zal het effect van de begeleiding beperkt zijn. De nieuwe werknemer zal zich dan eerder ongemakkelijk voelen en niet gauw de noodzakelijke zaken vragen of bespreken.

Rol van de leidinggevende

De leidinggevende kan inventariseren welke werknemers interesse hebben in een rol als mentor. Vaak ontstaat er een klik tussen de nieuwe werknemer en één van de teamleden, of herkennen zij iets in elkaar. Mentorschap kan op deze manier spontaan ontstaan. De leidinggevende kan helpen door zo nu en dan met de mentor te ‘sparren’ over de zaken waar hij tegenaan loopt in zijn contact met de nieuwe werknemer.

Mentorvaardigheden

Voor een werknemer die al een aantal jaren meedraait, is het mentorschap een interessante functie-aanvulling. Het is een manier om te oefenen met motiveren, coachen, grenzen stellen en vrijheid geven. Tegelijkertijd brengt de nieuweling, die geen voorkennis over de organisatie heeft, mogelijk inzichten mee die de mentor op nieuwe frisse ideeën kunnen brengen. Aangezien het mentorschap om andere vaardigheden vraagt dan de vaardigheden die nodig zijn voor de reguliere werkzaamheden, kan de mentor baat hebben bij een training over coachingstechnieken. Denk bijvoorbeeld aan plannen, doelen formuleren en didactische vaardigheden. Ook moet de mentor mogelijk vooraf overeengekomen resultaten behalen en verantwoording afleggen over zijn inspanningen. Goede begeleiding is in dat geval noodzakelijk.

Mentorschap formaliseren

Blijkt het mentorschap een geslaagde aanvulling en krijgt het vaste voet in de organisatie? Dan is het verstandig om er meer structuur in aan te brengen. De werkwijze wordt dan geformaliseerd en krijgt daarmee een andere lading. In dat geval kunnen de leidinggevenden en de HR-afdeling samen nadenken over criteria op basis waarvan werknemers aan elkaar worden gekoppeld.