Coachingstraject als reddingsboei voor ontwikkeling werknemer

25-01-2018

Coaching is een goede manier om de werknemer te begeleiden die zijn functioneren wil verbeteren, succesvol nieuwe taken wil oppakken of wil groeien in zijn functie. Bij coaching krijgen zowel de werknemer als de leidinggevende die hem begeleidt meer inzicht in de competenties van de werknemer en hoe hij deze beter kan benutten. Dat inzicht kan een impuls geven aan de ontwikkeling van de werknemer en zijn waarde voor de organisatie.

De leidinggevende als coach

Bij een coachende begeleiding door de leidinggevende is het van belang dat er gelijkwaardigheid is tussen de werknemer en de leidinggevende. De gezagsverhouding wordt dan tijdelijk aan de kant gezet. Het is namelijk van belang dat de gecoachte werknemer zelf het daadwerkelijke werk verricht. De leidinggevende draagt in zijn rol als coach dus geen oplossingen aan voor uitdagingen of problemen en velt ook geen oordeel, wat hij normaal gesproken wel zou doen. Hij helpt de werknemer juist om zelf en op zijn eigen manier oplossingen te vinden en die vorm te geven. De werknemer moet daarvoor reflecteren op hoe hij zijn werk doet en onderzoeken hoe het invullen van de werkzaamheden beter, gemakkelijker of effectiever kan.

Het coachingstraject

Het grootste deel van een coachingstraject bestaat uit gesprekken. De duur van het traject kan verschillen, van enkele weken tot maanden. De werknemer kijkt samen met de coach waar hij staat, waar hij naartoe wil en hoe hij daar kan komen. Daarna gaat de werknemer in de praktijk aan de slag. In de gesprekken die volgen kijken ze samen naar de voortgang en naar de stappen die ze moeten nemen. De laatste fase is de evaluatie. In één of meerdere gesprekken bespreken ze het verloop van het traject en of de doelen zijn behaald. Daarbij is het goed om te kijken wat de vervolgstappen zijn na afloop van het coachingstraject en hoe die vorm krijgen.