Ontwikkelactiviteiten bestaan in ontelbare vormen

12-01-2023

Zowel de organisatie als de werknemers zijn gebaat bij een op maat gemaakt ontwikkelplan. In zo’n  ontwikkelplan staan alle mogelijke vormen om te leren en te ontwikkelen. Uiteraard blijven opleiden en trainen belangrijk, maar er zijn – ook bij beperkte budgetten – ontelbare vormen van ontwikkelactiviteiten te bedenken. Dit maatwerk vraagt wel tijd, aandacht en creativiteit, maar het levert ook het meeste rendement op voor werknemer en organisatie.

Ga samen brainstormen en wees creatief

‘Ontwikkelen’ klinkt vaak als een groot project, maar het kan in kleine en praktische dingen zitten. Het helpt om ervan uit te gaan dat bedoel dat de werknemers zich ook kunnen ontwikkelen zonder dat hiervoor een opleidingsbudget beschikbaar moet zijn vanuit de organisatie. Het voordeel van onbetaalde ontwikkelactiviteiten is dat de leidinggevende, onafhankelijk van het budget, wensen doorgang kan laten vinden en de werknemer minder afhankelijk is van anderen. Enkele voorbeelden:

  • Laat directe collega’s wekelijks onderling reflecteren op wat goed ging en wat daaruit te leren valt. Juist collega’s kennen elkaars krachten en leerpunten door en door.
  • Laat de werknemers lunchbijeenkomsten organiseren, waarin ze hun collega’s kunnen vertellen over ontwikkelingen in hun werk. Dat is gelijk ook goed voor de sociale binding.
  • Richt een intervisiegroep op van werknemers met verschillende aandachtsgebieden. Dit hoeft niet alleen op inhoud te zijn, het kan ook op bijvoorbeeld competenties en gedrag. Een werknemer die zich graag in intervisie wil bekwamen, kan de groep begeleiden.
  • Benut de kennis van oudere werknemers en laat ze mentor zijn van een groep jongere werknemers.
  • Als een dure ontwikkelactiviteit niet haalbaar is, ga dan creatief op zoek naar een goedkoper alternatief. Een HR-adviseur die een prijzige mediationopleiding wil volgen, is misschien ook tevreden met een aantal coachingssessies van een mediator.
  • Overweeg ontwikkelactiviteiten met gesloten beurs buiten de eigen organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het over en weer uitruilen van werknemers om zo te leren hoe het er in een andere organisatie of functie aan toegaat.