Bied werknemers met schulden een helpende hand

12-01-2023

Financiële problemen en schulden zijn een breed maatschappelijk probleem. Het is dus niet vreemd dat organisaties steeds vaker hiermee te maken krijgen en hiervoor ook beleid moeten maken. Werknemers die geldproblemen hebben, nemen deze namelijk ook mee naar het werk, wat zich op diverse manieren kan uiten. Er zijn gelukkig talloze manieren om werknemers met financiële problemen te ondersteunen.

Negatieve gevolgen voor de organisatie

Een werknemer met schulden is meestal gevoeliger voor stress en kan zich vaker ziek melden. Dit heeft een lagere arbeidsproductiviteit en extra kosten tot gevolg om de afwezigheid van de werknemer op te vangen. Ook komt een werknemer met financiële problemen mogelijk eerder in de verleiding om te stelen of fraude te plegen. Als het uiteindelijk tot een loonbeslag komt, komen er allerlei verplichtingen om de hoek kijken die de organisatie extra tijd en geld zullen kosten.

Signalen herkennen

Het is zowel voor de werknemer als de organisatie van groot belang dat eventuele (beginnende) schulden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden. Het is een goed idee om managers en teamleiders te trainen in het tijdig herkennen van signalen bij werknemers, maar ook in gespreksvoering en het wegnemen van belemmeringen bij werknemers om gevoelige zaken te bespreken. In sommige gevallen zijn er duidelijk signalen, maar dan zijn de geldproblemen vaak al in een vergevorderd stadium. Denk bijvoorbeeld aan:

 • niet meedoen met sociale activiteiten;
 • geld lenen van collega’s;
 • regelmatig vragen om meer uren te werken;
 • verzoeken om vakantiedagen uit te betalen;
 • vragen om een voorschot op het loon;
 • vragen om een lening;
 • loonbeslag of inhouding van zorgpremie;
 • concentratieproblemen en stressgevoeligheid;
 • toenemend verzuim;
 • boosheid of prikkelbaarheid;
 • grote levensgebeurtenissen (zoals een echtscheiding, ontslag, ziekte of overlijden partner).


Beleid voor schuldenproblematiek

Voor een gestructureerde aanpak van mogelijke schuldenproblematiek op de werkvloer en de preventie daarvan, moet een organisatie hiervoor beleid opstellen. Het is in elk geval verstandig om van tevoren goed na te denken over hoe ver men wilt gaan met de hulp en wanneer men het liever overlaat aan een externe partij. De mogelijkheden zijn legio:

 • werknemers helpen om hun financiële inzicht te vergroten, bijvoorbeeld door aan de loonstrook extra informatie toe te voegen over het opgebouwde pensioen, het opleidingsbudget en het recht op regelingen om het inkomen te vergroten;
 • een voorschot of lening geven;
 • een personeelsfonds oprichten ter ondersteuning van werknemers die het financieel zwaar hebben;
 • doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon binnen de organisatie;
 • doorverwijzen naar specifieke loketten van de gemeente;
 • regelmatig aandacht besteden aan geldzaken, bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken, een teamoverleg of introductiedagen voor nieuwe werknemers;
 • zelf meekijken naar de financiële situatie en tips geven;
 • een financiële gezondheidscheck aanbieden;
 • het organiseren van trainingen en workshops over geldzaken;
 • verwijzen naar websites met informatie over geldzaken;
 • het inschakelen van een (externe) budgetcoach;
 • werknemers een tool of e-learning aanbieden over geld.