In vijf stappen succesvol de competenties van een bepaalde functie trainen

25-01-2018

Organisaties moeten in de gaten houden welke kwaliteiten zij in de toekomst nodig hebben. Daarbij moet de werkgever in kaart brengen over welke kwaliteiten werknemers beschikken en wie nadere ontwikkeling nodig heeft. Dan kan functiegericht competenties trainen zinvol zijn. De werkgever stelt dan de functie centraal in het leertraject: welke competenties moet een werknemer bezitten om zijn functie binnen de organisatie met een zo goed mogelijk resultaat te vervullen? Het voordeel hiervan is dat werknemers op specifieke vlakken worden voorbereid op toekomstige werkzaamheden binnen de organisatie. Een nadeel van functiegericht competenties trainen is dat de nadruk komt te liggen op het verbeteren van competenties die nog niet ontwikkeld zijn. En een te grote focus op wat nog niet goed gaat, kan leiden tot minder werkplezier en een lagere productiviteit. 

Het stappenplan

Om toch succesvol de competenties van een bepaalde functie te trainen, kan de werkgever het beste het volgende stappenplan doorlopen:

  1. Het gewenste resultaat van een functie kort en bondig samenvatten en daarbij formuleringen gebruiken als: ‘productiviteit verhogen’ of ‘hogere omzet bereiken’.
  2. Analyseren welke competenties nodig zijn om het geformuleerde resultaat in het dagelijkse werk te bereiken. Studies wijzen uit dat maximaal vier competenties voldoende is.
  3. Analyseren welke werknemers in de functiegroep aan welke competenties voldoen.
  4. Maatwerktrainingen opstellen per werknemer. De werkgever kan de trainingen zelf opstellen of hiervoor een externe opleider inschakelen.
  5. Sturen op resultaten door de competentieontwikkeling op te nemen in de functionerings- en beoordelingscyclus.