Vitalere werknemers en meer betrokkenheid

10-11-2022

Het is voor organisaties slim om persoonlijk leiderschap te stimuleren. Werknemers die persoonlijk leiderschap tonen, voelen zich competent, autonoom en verbonden. Ze zetten hun talenten, kennis en vaardigheden in en maken onafhankelijk keuzes, op basis van hun drijfveren en waarden. Dit zorgt voor vitalere werknemers en een hogere betrokkenheid en daarmee mogelijk minder verzuim.

Het begint met zelfkennis

De basis van persoonlijk leiderschap is zelfkennis. Waarom doet iemand iets? Hoe doet diegene dat het best? En wat is het effect van zijn gedrag op anderen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn de volgende zaken van belang:  

  • De werknemer moet weten wat zijn drijfveren, waarden en idealen zijn, of simpel gezegd ‘dat wat hij belangrijk vindt in zijn leven en wat maakt dat hij doet wat hij doet’. Enkele voorbeelden van waarden zijn vrijheid, eerlijkheid, zorgzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en veiligheid. Op basis van deze waarden kan de werknemer keuzes maken en zal hij zich minder gemakkelijk laten leiden door wat anderen willen.
  • De werknemer moet weten waar hij goed in is (zijn talenten). Een talent is iets wat mensen van nature goed kunnen, het is aangeboren. Een talent is niet iets statisch: het is verder te ontwikkelen. Inmiddels is ook bekend dat het veel meer plezier en effect oplevert als mensen hun talenten versterken, dan als ze proberen iets te verbeteren wat ze van nature niet goed kunnen.
  • De werknemer kan op basis van zijn waarden en talenten doelen stellen die daarbij passen. Dan pas wordt het duidelijk of dat wat hij nu doet ook echt past bij zijn doelen in het werk. Dit inzicht is belangrijk, want de werknemer kan de activiteiten die juist veel energie kosten of niet bijdragen aan zijn waarden en doelen dan mogelijk anders inrichten of zelfs helemaal overdragen.


Overgaan tot actie

Bij persoonlijk leiderschap gaat het niet alleen om ‘weten’ en ‘inzicht krijgen’. De laatste en misschien wel de belangrijkste stap voor persoonlijk leiderschap is het ondernemen van actie. Dit gaat makkelijker als een werknemer de te ondernemen acties klein houdt en SMART maakt: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.