Een idee afwijzen: zo doet u dat!

06-10-2022

Werknemers laten meedenken over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen hun afdeling of organisatie vergroot de betrokkenheid. Er kunnen bovendien verrassende nieuwe inzichten ontstaan die de organisatie anders zou mislopen. Het is aan de leidinggevende om de goede ideeën eruit te vissen. Bij twijfel kan hij ideeën best afwijzen. Doet hij dat op een constructieve manier, dan kan de afwijzing kan er voor zorgen dat werknemers juist nóg een idee indienen.

Zorg voor een goed onderbouwing

Een afwijzing kan werknemers motiveren om juist nóg een suggestie te doen, en zo krijgt de leidinggevenden meer voorstellen binnen om uit te kiezen. Om ervoor te zorgen dat een volgend idee wél slaagt, is het belangrijk dat de leidinggevende aan de werknemer vertelt waaróm hij zijn idee afwijst. Doet hij dat niet, dan is de kans groot dat het idee de selectie weer niet haalt, en dan zal de motivatie om nogmaals met een idee op de proppen te komen verdwijnen. De leidinggevende moet altijd uitleggen en goed onderbouwen welke elementen een goed idee volgens hem moet bevatten. De werknemer kan dan met die punten rekening houden bij het opstellen van zijn volgende voorstel.

Instemmen onder voorwaarden

‘Nee’ zeggen vereist wilskracht. Dit is gelukkig te oefenen. ‘Nee, ik kan niet’ of ‘Nee, dat gaat me niet lukken’ stralen onmacht en onwil uit, terwijl ‘Nee, dat doe ik niet’ of ‘Nee, ik richt mijn aandacht nu op….’ daad- en wilskracht tonen. Daarnaast komt het vriendelijker over: nee blijft nee, maar met een positieve lading. Het is dus een kwestie van de juiste woorden kiezen. Het is ook goed om van tevoren te bepalen wanneer een ‘nee’ wel een ‘ja’ wordt. De werknemer kan bijvoorbeeld met zichzelf afspreken pas in te gaan op hulpvragen nadat bepaalde werkzaamheden zijn afgerond en houdt zich daar ook aan. Dat biedt duidelijkheid en het straalt betrouwbaarheid uit.