Tijd voor een levensfasebewust personeelsbeleid

22-09-2022

Goed omgaan met verschillende levensfasen van werknemers is niet alleen een uitdaging voor leidinggevenden, maar ook voor de hele organisatie. Het vraagt om een eenduidig en gestructureerd levensfasebewust personeelsbeleid. Het overschakelen naar een dergelijk beleid leidt meestal niet tot een nieuw beleid of een nieuw instrumentarium. Het is meer een kwestie van nadenken over de beste manier waarop een organisatie de verschillende instrumenten die al bestaan slim kan inzetten.

Preventieve en curatieve instrumenten

Het doel van levensfasebewust personeelsbeleid is om (personeels)instrumenten en het personeelsbeleid zo vorm te geven dat de organisatie alle werknemers optimaal kan inzetten, ongeacht hun levensfase. Een levensfasebewust personeelsbeleid moet voorkomen dat werknemers vastlopen, zich terugtrekken en gedemotiveerd raken. Mocht dit toch gebeuren, dan zijn er middelen die de organisatie daarvoor kan inzetten. Er moeten dus zowel preventieve als curatieve instrumenten beschikbaar zijn voor de werknemers en de organisatie.

Maatregelen implementeren

Inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat betekent dat er instrumenten beschikbaar moeten zijn die de werknemers uit eigen initiatief kunnen gebruiken. Tegelijkertijd moeten er ook (beleids)instrumenten zijn die de organisatie verplicht kan stellen. Meestal hebben organisaties al beleid en tal van instrumenten die zich goed lenen voor levensfasebewust beleid. Vaak is het vooral een kwestie van de instrumenten en het beleid dat al bestaat heel bewust inzetten om de werknemers te ondersteunen bij het doorlopen van de levensfasen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • flexibele arbeidstijden en arbeidsplekken (preventief en vrijwillig);
  • mogelijkheden voor thuiswerken en werken op afstand (preventief en vrijwillig);
  • loopbaanbegeleiding (preventief, curatief, vrijwillig of verplicht);
  • functionerings- en beoordelingsgesprekken (preventief, curatief of verplicht);
  • promotie en demotie (preventief, curatief, vrijwillig of verplicht);
  • persoonlijk opleidingsbudget (preventief, curatief of vrijwillig);
  • bedrijfsfitness of kortingen op sportscholen (preventief, curatief of vrijwillig);
  • bedrijfsarts (preventief, curatief, vrijwillig of verplicht).


Punten samen oplossen 

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het opstellen of verbeteren van het levensfasebewust personeelsbeleid in een organisatie. Zij moeten weten welke levensfasen er in hun team aanwezig zijn en hoe die verdeeld zijn. Het is ook hun taak om te achterhalen wat per levensfase de belangrijkste knelpunten zijn. Hiervoor hebben zij ook input nodig van hun teamleden: welke wensen en oplossingen dragen ze zelf aan voor de knelpunten? Samen met de HR-afdeling kijken de leidinggevenden welke bestaande instrumenten ze kunnen inzetten om met de knelpunten om te gaan. Zij kunnen dan ook tot de conclusie komen dat toevoegingen in het instrumentarium en beleid nodig zijn om de knelpunten op te lossen.