Passievere werknemer nudgen

30-06-2022

Sommige werknemers hebben wat aanmoediging nodig om initiatief te nemen of om hun ideeën te delen. Proactief werkgedrag is echter een moeilijk te ontwikkelen competentie. Toch zijn er manieren om ook passievere werknemers in beweging te krijgen. Leidinggevenden kunnen het gedrag van deze werknemers veranderen met kleine, subtiele aanpassingen of  'nudges'.

Proactief gedrag in goede banen leiden

Een leidinggevende hoeft in elk geval niet te wachten met actie ondernemen totdat hij ontevreden is over de mate van initiatief. Proactiviteit kan hij in elk ontwikkelgesprek ter sprake brengen als het van belang is voor de functie. Daarnaast kan de leidinggevende het volgende doen:

  • laten merken dat hij soms ook maar wat experimenteert. Op deze manier laat hij zien dat iets nieuws proberen veilig is;
  • de werknemer voor proactief gedrag belonen, door dit gedrag concreet te benoemen;
  • uitdragen dat hij initiatief waardeert, ook als dit de eerste paar keer mislukt;
  • de werknemer stimuleren om een back-up plan te hebben, en van tevoren te bedenken wat er mis kan gaan;
  • de begeleiding geleidelijk afbouwen als het goed gaat en de werknemer steeds iets meer beslissingsruimte geven;
  • zijn team stimuleren om feedback te vragen, zodat er een open werkklimaat ontstaat.


Competentie ontwikkelen kost tijd

Proactief werkgedrag is een moeilijk te ontwikkelen competentie. De focus ligt op verandering, het vraagt om het vermogen om vooruit te denken en het ontstaat zonder aansporing van buitenaf. Bovendien is wat iemand onder ‘proactief’ verstaat subjectief. Het kan zich dan ook uiten op manieren die een leidinggevende minder waardeert, zoals van de opdracht afwijken, klagen of protesteren. Dergelijke gedragingen zijn niet per se negatief. Ze kunnen ook tekenen van betrokkenheid bij het werk en de zaak zijn.