Een crisisproof arbeidsvoorwaardenbeleid

16-06-2022

Eerst een pandemie en nu een oorlogscrisis. En het zal zeker niet hierbij blijven. De overheid probeert met allerlei (steun)maatregelen de effecten te beperken, maar hieraan komt vroeg of laat een eind. Misschien wordt het wel tijd om te kijken hoe werknemers duurzaam van een inkomensgarantie zijn te voorzien, ondanks een crisis. Organisaties zouden bijvoorbeeld kunnen nadenken over hoe ze hun arbeidsvoorwaardenbeleid crisisproof kunnen maken.

Spaarpotje voor zware tijden

Een euro kan men maar één keer uitgeven. Veel organisaties geven nu binnen het beloningsbeleid die euro volledig uit in het jaar waarin de werknemer de beloning verdiende. In het arbeidsvoorwaardenpakket zou echter ook een ‘spaarpot voor crisistijden’ kunnen komen. De organisatie betaalt dan bijvoorbeeld van elke euro € 0,90 uit als direct loon en stopt € 0,10 in een individuele spaarpot, waaruit werknemers kunnen putten in crisistijden. Om discussies achteraf te voorkomen, is het verstandig om van tevoren duidelijk vast te leggen in welke specifieke situaties werknemers een beroep kunnen doen op hun spaarpot. Is deze bijvoorbeeld alleen bedoeld voor een toekomstig pandemie, grote natuurlijke rampen of een oorlogscrisis? En hoe zit het met een crisis in de privésfeer? Allemaal zaken waar men goed over moet nadenken.

Onderzoek de mogelijkheden

Uiteraard moet het één en ander ook fiscaal vriendelijk worden uitgewerkt. De organisatie zal dus eerst moeten analyseren of zo’n spaarpot van meerwaarde kan zijn, en hoe dit beleid valt vorm te geven en uit te voeren. De financiële afdeling kan hierbij adviseren. Daarnaast moet de eventueel van toepassing zijnde cao zo’n spaarpot toelaten. Is er geen sprake van een cao, dan moeten de werknemers akkoord gaan met de invoering van zo’n regeling. Het is dan ook verstandig om, eventueel samen met de ondernemingsraad (OR), vóór de invoering te peilen hoe werknemers staan tegenover het maken van afspraken over een ‘spaarpot voor crisistijden’.