Ongenodigde gast bij videomeeting

02-06-2022

Door een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens in handen van onbevoegden komen of onbedoeld verloren gaan, komt er niet alleen informatie op straat te liggen. Cybercriminelen kunnen ook met aanvallen het netwerk platleggen, waardoor de organisatie het werk moet stilleggen. Dit leidt tot productieverlies. Zo’n cyberaanval kan ook plaatsvinden tijdens een hybride meeting.

Snel en slim handelen

Een videomeeting kan ook onveilig blijken, bijvoorbeeld omdat een onbevoegde inbreekt. Doe dan het volgende:

  • Verzamel bewijs. Maak een screenshot of filmpje van de inbraak tijdens de meeting.
  • Stap uit de onveilige meeting.
  • Bekijk of het in de videodienst mogelijk is om gebruikers actief te verwijderen uit het gesprek. In sommige videotools heeft de beheerder van de meeting deze mogelijkheid.
  • Maak een nieuwe meeting aan, die beveiligd is met een sterk wachtwoord. Communiceer dit wachtwoord via een ander kanaal (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail) aan de deelnemers.
  • Ga na of er specifieke gevolgen voor individuele deelnemers zijn.
  • Zorg ervoor dat de werknemers weten wanneer, en onder welke voorwaarden, ze het systeem of een alternatief kunnen gebruiken.
  • Komt het systeem dat de organisatie gebruikt negatief in de media, neem dan contact op met de leverancier om dit te verifiëren. Breng werknemers hiervan op de hoogte.