Feedback tijdens functioneringsgesprek

02-06-2022

Tijdens functioneringsgesprekken komen aspecten als feedback, doelen en evalueren naar voren. Een gesprek met de leidinggevende is voor de werknemers vaak een spannend moment. Zij denken vooraf na over hun functioneren. Daarnaast zijn ze benieuwd naar de mening van hun leidinggevende. De feedback moet dan wel constructief zijn.

Constructieve feedback

Vaak wordt feedback geven en voorál feedback ontvangen als lastig ervaren. Bij het geven van feedback is het dan ook belangrijk om het gedrag te bespreken en niet de persoon. Het helpt verder ook om dit te koppelen aan een resultaat. Hiermee is helder welk effect het gedrag van de werknemer heeft gehad. Ook de leidinggevende moet durven vragen om feedback; hier kan hij van leren. Hij hoeft zeker niet alles over te nemen wat hij te horen krijgt. Wel doet de leidinggevende er goed aan met aandacht te luisteren en vragen te stellen over de feedback. Hij kan het ook zeggen als hij zich niet herkent in de feedback, maar hij moet in ieder geval niet de discussie aangaan.

Maak werk van feedback

De werknemer én de leidinggevende moeten vervolgens aan de slag met de uitkomst van het functioneringsgesprek. Ziet de leidinggevende ander gedrag naar aanleiding van zijn feedback? Dan is een compliment op zijn plaats. Het kan ook zijn dat de leidinggevende een taak heeft die mooi aansluit bij een ontwikkeldoel van de werknemer. In dat geval zal hij tussentijds moeten polsen hoe het gaat met de ontwikkeling, en welke stappen de werknemer al heeft genomen richting de gestelde doelen. Zo kunnen alle partijen actief aan de slag met de uitkomst van het gesprek.