‘Faking’ bij sollicitaties tegengaan

19-05-2022

Sommige sollicitanten overdrijven hun rol in een succesvol project, anderen laten een ongemakkelijk detail weg, en weer anderen geven een ‘ongemeend’ compliment aan de gesprekspartner. Er zijn zelfs sollicitanten die complete verhalen verzinnen. Vooral dit laatste hindert organisaties bij het selecteren van de beste sollicitant. Daarom is het belangrijk om ‘faking’ tijdens het proces zo moeilijk mogelijk te maken.

Gebruik meerdere methoden

Doordat een sollicitant de gesprekspartner niet goed informeert over zijn kwaliteiten, kan de organisatie geen goede beslissing nemen. De organisatie loopt dan het risico om een sollicitant aan te nemen die minder gekwalificeerd is. Het detecteren van faking is haast onmogelijk, maar er zijn gelukkig wel verschillende manieren om het te verminderen:

  • Verzamel met meerdere methoden informatie over de kwaliteiten van de sollicitant. Bijvoorbeeld via een sollicitatiegesprek, persoonlijkheidsvragenlijst én – met toestemming – een referentiecheck. Tegenstrijdigheden vallen dan sneller op.
  • Kies voor procedures waarmee het de sollicitant lastiger wordt gemaakt om te misleiden. Stel dezelfde vragen aan alle sollicitanten; zo beoordeelt de recruiter alle antwoorden op dezelfde manier.
  • Maak gebruik van ‘forced-choice’ persoonlijkheidsvragenlijsten. Daarmee wordt de sollicitant gedwongen tussen verschillende antwoorden te kiezen. Zulke vragenlijsten verminderen de mogelijkheid om te faken, omdat de antwoorden vaak even wenselijk lijken.
  • Maak gebruik van technieken waarmee is te identificeren of iemand de waarheid spreekt. Maak dit ook kenbaar aan de sollicitant. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een referentiecheck, of tijdens het sollicitatiegesprek vragen naar concrete gedragsvoorbeelden.