Meer aandacht voor de ontwikkeling van soft skills

19-05-2022

Doorgaans focussen organisaties zich in hun ontwikkel- en opleidingsbeleid meer op ‘hard skills’ dan op de ‘soft skills’. Bij hard skills gaat het om concrete vaardigheden die een werknemer nodig heeft voor het uitoefenen van zijn functie. Hard skills zijn meetbare, functionele of technische vaardigheden, en het is snel duidelijk wanneer iemand hierin tekortschiet. Toch zijn soft skills net zo belangrijk. 

Omgaan met anderen

Soft skills zijn vaardigheden en persoonlijke kenmerken die laten zien hoe iemand met anderen omgaat. Ze dragen dan ook bij aan de onderlinge verhoudingen tussen collega’s en het succes van een team. Denk hierbij aan communicatie, wijze van relaties opbouwen, flexibiliteit en assertiviteit. Bij klantcontact kan het gaan om de mate van klantgerichtheid van de werknemer. De klant zal door de ontwikkeling van deze skills uiteindelijk beter geholpen worden en de werknemer leert hierdoor beter met conflicten om te gaan. Dit vergroot de controle van de werknemer over de situatie. Een ander voorbeeld van een soft skill is timemanagement. Een werknemer die beter prioriteiten leert stellen en zijn tijd efficiënt leert indelen, is mogelijk beter in staat om met werkdruk om te gaan.

Minder werkstress

Soft skills zijn lastig inzichtelijk te maken, omdat ze ook te maken hebben met iemands  persoonlijkheid. Toch bestaan er hiervoor voldoende ontwikkelmogelijkheden. De ontwikkeling van soft skills draagt ook bij aan hoe kundig een werknemer zich voelt in het uitvoeren van zijn functie. Dit voorkomt of vermindert werkstress wat weer de productiviteit verhoogt en bevorderend werkt voor de sfeer in het team.