Koppel de bonusregeling aan competenties

24-03-2022

Het bonusmodel, waarbij de vaste bonus gerelateerd is aan de behaalde omzet of gerealiseerde verkoopaantallen, is bij veel organisaties nog steeds erg populair. Maar doelen die alleen gericht zijn op het verhogen van de omzet of de winst, kunnen soms de focus leggen op de korte termijn en op individueel gewin. In plaats daarvan kan de organisatie ervoor kiezen om de bonus te koppelen aan competentieniveaus.

Juiste mix van doelen

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat een bonusregeling een positieve bijdrage levert aan de organisatie als geheel én de intrinsieke motivatie van de werknemers? Het begint met een analyse van wat precies waarde voor de organisatie creëert en hoe de werknemers hieraan kunnen bijdragen. De operationele doelen moeten aansluiten bij de missie en visie van de organisatie. Door dit voor elk niveau binnen de organisatie te doen, worden voor iedere functie hoofddoelen gesteld.

Tips bij inrichting bonusregeling

Bij de vormgeving van een bonusregeling die gekoppeld is aan competentieniveaus zijn in ieder geval de volgende punten van belang:

  • Zorg voor een bonussysteem met een gebalanceerde combinatie van harde doelen (deze zijn meetbaar of tastbaar) en zachte doelen (deze hebben betrekking op de persoon zelf en zijn persoonlijkheid). De doelen moeten gericht zijn op de samenwerking binnen het team of de afdeling én op de bijdrage daaraan van de individuele werknemer.
  • Omschrijf de gevraagde prestaties zo duidelijk mogelijk. Gebruik voor het formuleren van de targets de SMART-methode: de doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
  • Maak het beoordelingsproces eerlijk en transparant. Maak het niet al te ingewikkeld. Koppel het behalen van het doel dus niet aan veel verschillende factoren.
  • Laat de bonus geen automatisme worden. Geef de bonus voor een wenselijke, bovengemiddelde prestatie. Zorg ervoor dat beloningsbeleid de HR-strategie, de bedrijfscultuur en de ontwikkeling van de werknemer ondersteund.
  • Wees creatief in de beloningsvormen. Misschien heeft een werknemer de voorkeur voor andersoortige arbeidsvoorwaarden. Bekijk en bespreek de mogelijkheden.
  • Voorkom ongelijke behandeling. Werkgevers mogen werknemers niet zomaar uitsluiten van de bonusregeling. Het maken van onderscheid is op grond van de wet alleen toegestaan als dit objectief gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld door de bonus niet of lager vast te stellen als een werknemer wegens ziekte of zwangerschap lange tijd afwezig is.