Cafetariaregeling inzetten voor scholing

24-03-2022

Steeds meer organisaties bieden hun werknemers flexibele arbeidsvoorwaarden aan. Werkgever en werknemer kunnen bijvoorbeeld door middel van een cafetariaregeling afspreken om een overeengekomen beloning uit te ruilen voor een andere. De werknemer kan dan zijn belast loon uitruilen voor onbelast loon, vrije tijd, maar ook voor scholing.

Fiscaal voordeel

De werknemer kan door middel van een cafetariaregeling een stukje van zijn brutoloon in geld ruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking. Hij kan bijvoorbeeld belast loon uitruilen voor de vergoeding van de kosten van een studie of de verstrekking van een opleiding. De vergoeding voor of verstrekking van scholing is in de volgende gevallen onbelast zónder dat het de werkgever vrije ruimte kost:

  • De studie of opleiding ziet op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer om (meer) inkomen uit werk en woning (box 1 van de inkomstenbelasting) te verwerven.
  • De bijbehorende kosten worden niet al door een ander vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
  • Gaat het om een vergoeding die de werkgever heeft betaald of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de werknemer de kosten maakt? Dan geldt er – op voorwaarde van aanwijzing als eindheffingsloon – een gerichte vrijstelling. Denk hierbij aan lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen.


Kennis en vaardigheden voor werk

Voor een werkgever is het misschien logischer om scholing te bekostigen die gericht is op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het huidige werk. Denk hierbij aan cursussen, congresbezoek, vakliteratuur of inschrijving in een beroepsregister. Mochten de financiële middelen van de werkgever hiervoor niet toereikend zijn, dan kunnen deze middelen geschikte doelen zijn voor in een cafetariaregeling. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. De werkgever moet de kosten dan als eindheffingsloon aanwijzen, maar dit neemt geen vrije ruimte in beslag.