Arbeidsovereenkomst beëindigen via WhatsApp

10-02-2022

Dagelijks worden er miljarden berichten verstuurd via WhatsApp. Daar zit regelmatig ook communicatie over de arbeidsrelatie bij. Zo is het al redelijk normaal dat een werknemer zich ziek meldt bij zijn leidinggevende met een berichtje via WhatsApp. In sommige gevallen wordt de berichtenservice zelfs gebruikt om afspraken te maken over het aangaan, verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Maar zijn deze afspraken wel rechtsgeldig?

Aanzeggen via WhatsApp

Een arbeidsovereenkomst wordt zelden via WhatsApp gesloten, maar via dit medium worden arbeidsovereenkomsten wel regelmatig beëindigd. Zo kan een werkgever via een WhatsApp-bericht aan een werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of beëindigd. De aanzegging moet de werkgever schriftelijk (dus ook elektronisch) doen. De werkgever moet dan wel kunnen aantonen dat de aanzegging de werknemer (tijdig) heeft bereikt.

Hoewel men een aanzegging ook via WhatsApp kan doen, moet men zich er wel van verzekeren dat de werknemer het bericht daadwerkelijk ontvangt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werknemer op het bericht reageert. Reageert de werknemer niet, dan kan men de ontvangst mogelijk zelfs aan de hand van de blauwe vinkjes van WhatsApp aantonen. Toch is het voor de zekerheid verstandig om de aanzegging altijd ook per e-mail of aangetekende post te doen.

Opzegging door werknemer

Ook een werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen door middel van een appje. Maar een kort berichtje met de woorden ‘Ik kom niet meer’ of andere woorden van gelijke strekking, zal in principe niet voldoende zijn. Bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer moet uit de omstandigheden namelijk blijken dat de werknemer daadwerkelijk heeft bedoeld op te zeggen. Ook moet de werkgever vaststellen dat de werknemer de gevolgen van zijn beslissing heeft overzien, waaronder de gevolgen dat de werknemer mogelijk geen aanspraak op een werkloosheidsuitkering kan maken. Met een enkel berichtje via WhatsApp zal er hoogstwaarschijnlijk geen sprake zijn van een duidelijke intentie en acceptatie van de gevolgen bij de werknemer. In zulke gevallen doet men er goed aan om persoonlijk het gesprek aan te gaan met de werknemer en wat besproken is schriftelijk te bevestigen.