Personeelstekort: denk out of the box!

27-01-2022

Er heerst op dit moment een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Uit een onderzoek van AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) blijkt dat werkgevers steeds dieper in de buidel tasten om werknemers binnen te halen of te behouden. Hogere beloningen vergroten echter niet het aanbod van werknemers en veroorzaken scheve beloningsverhoudingen. AWVN ziet in minder conventionele manieren de oplossing om personeelstekorten te verminderen.

Oplossingen voor personeelstekort

In september 2021 stonden er 371.000 vacatures open, maar liefst 45.000 meer dan een kwartaal eerder. De sectoren ‘handel’, ‘zakelijke dienstverlening’ en ‘zorg’ zijn goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van het CBS. Het UWV onderzocht wat organisaties kunnen doen tegen het aanhoudende personeelstekort en publiceerde hiervoor tientallen oplossingen. Deze zijn te downloaden op werk.nl/arbeidsmarktinformatie. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het bieden van betere arbeidsvoorwaarden en het intensiveren van de werving.
  • Het binden en boeien van werknemers door de focus te leggen op vitaliteit en ontwikkeling.
  • Het inzetten van eigen personeel bij werving en selectie van nieuw talent, ook wel bekend als referral recruitment.
  • Meer selecteren op vaardigheden en talenten in plaats van op cv’s. Kijk dus niet alleen naar de opleiding en ervaring van kandidaten. Overweeg alternatieve wervingsmethoden, zoals open hiring.
  • Het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij ook aan doelgroepen die misschien minder voor de hand liggen, zoals vluchtelingen.
  • Het ontwikkelen van talent, onder meer door in te zetten op stage- en traineeplekken om zo de stap van overschotberoepen naar krapteberoepen makkelijker te maken.
  • Het werk anders organiseren. Een (her)verdeling van taken en het schrappen van onnodige administratie kan zorgen voor een efficiëntieslag.
  • De werkdruk verlagen door onder meer roosteraanpassingen en een betere werk-privébalans.
  • Tekorten verhelpen met overschotten. Organisaties met tekorten op de arbeidsmarkt zijn mogelijk gebaat bij contact met werkgevers met een overschot aan personeel. Door een samenwerking tussen de partijen kunnen van-werk-naar-werktrajecten ontstaan.