Maak beleid voor meer diversiteit

13-01-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben grote organisaties te maken met een wet die de verhouding tussen het percentage vrouwen en het percentage mannen in de top van het bedrijfsleven meer in evenwicht moet brengen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan een rapport van de Sociaal Economische Raad (SER): ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’. Ook als een organisatie niet onder deze wet valt, kan het lonen om te werken aan meer diversiteit op de werkvloer.

Meer vrouwen in de top

De nieuwe ‘Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ bevat maatregelen voor organisaties met minimaal € 20 miljoen aan activa, een netto-omzet van minimaal € 40 miljoen per jaar en minimaal 250 werknemers. In Nederland zijn er meer dan 5.000 organisaties die aan deze criteria voldoen, en dus met het volgende aan de bak moeten:

  • Bij nieuwe benoemingen zorgen dat de raad van commissarissen (RvC) voor minimaal een derde uit vrouwen en voor minimaal een derde uit mannen bestaat.
  • Zelf passende en ambitieuze streefcijfers opstellen die de verhouding tussen het aantal vrouwen en het aantal mannen in het bestuur, de RvC en leidinggevende functies evenwichtiger maken.
  • jaarlijks rapporteren aan de SER over de voortgang van de streefcijfers en hun plan van aanpak voor de toekomst.


Omarm de verschillen

Diversiteit gaat niet alleen om geslacht, afkomst, religie, seksuele gerichtheid en eventuele beperkingen, maar bijvoorbeeld ook een strafblad, een loonbeslag, de mate van introversie/extraversie en zelfs ongebruikelijke hobby’s. Diversiteit omvat dus álle verschillen die ons uniek maken. Diversiteit zorgt voor gelijke kansen, maar het leidt ook tot meer creativiteit en betere prestaties. Bovendien kan een organisatie die een afspiegeling is van de samenleving (potentiële) klanten beter bedienen.

Een organisatie die streeft naar een divers personeelsbestand heeft een goed doordacht diversiteitsbeleid nodig. Het gaat hierbij om het geheel aan maatregelen dat gericht is op het aantrekken van zo veel mogelijk verschillende werknemers. Dat beleid ziet dus op alles rondom werving en selectie. Diversiteit mag ook niet ontbreken in de portefeuille van leidinggevenden. Het trainen van leidinggevenden op bewustwording van onbewuste vooroordelen en hoe zij de effecten daarvan kunnen verminderen, kan ook onderdeel zijn van het diversiteitsbeleid.