Meer begeleiding in thuiswerksituatie

12-11-2020

De COVID-19-pandemie heeft vooralsnog een grote impact op uw manier van werken. Veel gebeurtenissen zijn onbekend terrein. Dit vraagt soms het uiterste van uw vaardigheden. Zo is het – nu iedereen zoveel mogelijk moet thuiswerken  ̶   extra lastig om samen te werken en werknemers te begeleiden. Met de volgende tips komt u een heel eind.  

Improviseren in tijden van crisis

Tijdens een crisis voldoen standaardantwoorden en een masculiene leiderschapsstijl (taakgeoriënteerdheid, het nemen van risico’s en dominantie) niet meer. Uit een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Keulen blijkt dat een combinatie van masculien en feminien leiderschap (empathisch, verzorgend en gevoelig) de voorkeur geniet. Dit betekent dat leidinggevenden én u als HR-professional in thuiswerksituaties het volgende moeten doen:

 • Verbind door ook online een dialoog aan te gaan. Creëer ruimte voor ieders inbreng en emoties en vraag door naar ervaringen.
 • Houd nog actiever contact: vertrouw er niet op dat elke werknemer uit zichzelf lastige situaties aankaart.
 • Vertrouw op en gebruik de kwaliteiten van het team, individueel en collectief.
 • Houd oog voor de behoeften van het team, individueel en collectief.
 • Spreek vertrouwen uit: ‘Samen komen we hieruit.’
 • Blijf feedback vragen en geven, en vraag door.
 • Wijs op verantwoordelijkheden en geef daarbij zelf het goede voorbeeld.
 • Vraag ook zelf om hulp van collega’s en focus op wat wel kan.
 • Begin of sluit de werkdag samen: wat is er belangrijk om te delen?


Omgaan met angst en onzekerheid

De angst en onzekerheid die voor veel werknemers gepaard gaat met een crisis in het algemeen, en  deze in het bijzonder, vragen om nóg meer zichtbare inzet van leidinggevenden en de HR-afdeling dan anders. Naarmate COVID-19 dichterbij komt, kunnen angsten en onzekerheden groeien. Dat gebeurt als dierbaren van werknemers ziek zijn of zij zelf ziek worden. En natuurlijk is dat zeker het geval als er een bekende aan overlijdt. Des te belangrijker is het om teams samen te brengen en het onderwerp te bespreken.

 • Wees beschikbaar: waar het niet fysiek op locatie kan, dan online.
 • Heb aandacht voor het hier en nu bij uw werknemers.
 • Zorg voor duidelijkheid en focus, breng structuur aan in verwachtingen en verhelder taken.
 • Onderzoek en stel hulpvragen: ‘Wat heb je hier en nu van me nodig? Wat kun je zelf doen?’
 • Bied opties voor steun: keuzevrijheid bevordert autonomie en veerkracht.
 • Benadruk de successen met vragen als: ‘Wat ging er goed? Wat leerde je?’
 • Begin elk overleg met een check-in: hoe gaat het met iedereen?
 • Eindig met een check-out waarin iedereen kan zeggen wat er nodig is om af te sluiten.
 • Wees niet bang om pijnlijke onderwerpen aan te snijden of moeilijke vragen te stellen.
 • Blijf nieuwsgierig, vooral bij werknemers die aangeven dat alles goed gaat.
 • Geef niet ongevraagd adviezen.
 • Ontken angst of onzekerheid niet en wees er ook open over als u er zelf moeite mee heeft.