Werknemers hebben (meer) plezier in leren

30-10-2020

Als een werknemer zichzelf wil ontwikkelen, duidt dat op een positief zelfbeeld. Meestal is de werknemer dan ook weerbaar en assertief. Maar dan moet zijn werkgever wel een werkomgeving creëren die de werknemer ondersteunt in zijn ontwikkeling en hem ruime leermogelijkheden biedt. In hoeverre voorziet uw organisatie hierin?

Ondersteuning bij verbetering competenties

Werknemers die zich goed voelen, leven niet alleen langer, maar zijn meestal gezonder en leveren betere (werk)prestaties. Dat blijkt uit het proefschrift van arbeid- en organisatiepsycholoog Arjan van Dam. Dit welbevinden (de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt) wordt echter bedreigd door een hoge werkdruk en banen die steeds gecompliceerder worden. Het is dan ook de taak van de leidinggevende om de werknemers te helpen en te ondersteunen bij het verbeteren van hun competenties.

Werknemers staan positiever tegenover leren

Uit een onderzoek van Opleiding.nl blijkt dat een groot deel van de Nederlandse werkenden zichzelf dankzij de coronacrisis is gaan ontwikkelen. Zo zou een grote groep in de afgelopen maanden nieuwe kennis hebben opgedaan, doordat zij eindelijk de tijd en ruimte had om te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen. In diezelfde periode werden veel werknemers zelfs gedwongen tot groei, omdat het niet mogelijk was om voor bepaalde zaken hulp in te schakelen.

Dat werknemers tijdens de lockdownperiode zo veel meer zijn gaan leren, komt mogelijk doordat het urgentiebesef over ontwikkelen enorm is gegroeid. Ze zien nu in hoe belangrijk opleiding en ontwikkeling voor hen persoonlijk zijn, maar ook hoe belangrijk het voor het bedrijf is dat ze blijven leren. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat werknemers nu positiever tegenover leren staan.

Tunnelvisie

Er zijn echter ook werknemers die gericht zijn op presteren, het tentoonstellen van hun competenties of op het voorkomen dat ze incompetent overkomen. Deze werknemers hebben niet echt de wens om zich te ontwikkelen en lijken daardoor juist geen effect op het welbevinden te ervaren. Bij een dreigend ontslag of in een zoektocht naar een baan zorgt zo’n houding zelfs voor een negatief zelfbeeld.