Wijs uw personeel op gratis ontwikkeladvies

20-08-2020

Van 1 augustus tot en met 31 december 2020 kunnen werkenden en werkzoekenden een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Er zijn geen kosten aan verbonden omdat het valt binnen de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Opleiding en ontwikkeling stimuleren

De subsidieregeling is een aanvullende regeling op het tweede tijdvak van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Organisaties die gebruikmaken van de NOW 2.0, hebben de inspanningsplicht om hun werknemers te stimuleren aan scholing te doen of ontwikkeladvies aan te vragen. Het kabinet ondersteunt werkgevers en werknemers hierbij met de regeling ‘NL leert door’.

Advies ter verkenning arbeidsmarkt

Iedereen vanaf 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) komt in aanmerking voor een gratis ontwikkeladvies. Het ontwikkeladvies geeft uw werknemer of een werkzoekende inzicht in zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast helpt de loopbaanadviseur  bij het kiezen van de juiste opleiding, het zoeken naar ander werk en solliciteren. Dit moet de werknemer (beter) voorbereiden op de toekomst, mocht hij zijn baan verliezen vanwege de coronacrisis. Om deel te nemen aan een ontwikkeladviestraject, meldt de werknemer zich aan bij een loopbaanadviseur in de buurt. Na het afronden van het ontwikkeladviestraject vraagt de adviseur de subsidie aan bij SZW. Dit kan vanaf 1 oktober 2020 (9.00 uur) tot 1 maart 2021 (17.00 uur). De loopbaanadviseur kan al vanaf 1 augustus starten met het geven van ontwikkeladviezen. De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject.