Elke situatie vraagt om een andere aanpak

28-05-2020

Luidde het advies aan managers aan het begin van de coronacrisis nog: ‘Vraag wat vaker hoe het met uw medewerkers gaat’, nu is dat niet meer voldoende. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen moeten veel werknemers nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken. Sommige zien de scheidslijn tussen werk en privé steeds verder vervagen. Leiderschap op maat is daarom hoognodig.

Zo voorkomt u uitgebluste werknemers

De ene werknemer wordt gek van de onmogelijke spagaat tussen werk en de zorg voor kinderen, terwijl de ander misschien vereenzaamt bij gebrek aan sociale contacten. Uiteraard lijdt het werk hier onder. Door het verplichte thuiswerken is het stressniveau onder werknemers met gemiddeld 40% toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB). Stel doelen bij, volsta met een tandje minder en besef dat mensen langere tijd onder zware druk staan. Dit is de nieuwe boodschap voor leidinggevenden. Zo vertaalt u dit naar de praktijk:

  • Toon begrip voor werknemers die door zorgtaken minder productief zijn of zelfs vastlopen. Deze aanpak vermindert stress en verhoogt het engagement.
  • Houd ook werknemers zonder zorgtaken goed in de gaten: zij zijn nu eerder geneigd te lang door te werken, bij gebrek aan de structuur van een gezin of openingstijden van een kantoor.
  • De groep werknemers die zelfdiscipline ontbeert is gebaat bij meer toezicht en aansturing.
  • Vraag regelmatig waar iedereen mee bezig is en herverdeel zo nodig de taken.
  • Check regelmatig of er knelpunten zijn en of iedereen begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Maak daarover duidelijke afspraken voordat de werknemers aan de slag gaan. Vergeet hierbij niet te vragen of de doelen haalbaar zijn. De vereenzamende werknemer zal al dit contact op prijs stellen, zeker als het telefonisch is, en de overbelaste werknemer kan tijdens deze momenten aangeven of de druk van de ketel is.
  • Wees eerlijk en vertel dat deze situatie voor uzelf ook nieuw is. Dat wekt sympathie en zorgt voor een open sfeer.
  • Wijs op de vertrouwenspersoon in uw organisatie. Sommige zaken bespreken werknemers nu eenmaal liever niet met hun leidinggevende. Uit angst voor baanverlies, schaamte of omdat ze gewoon niet willen klagen.