Werknemers beoordelen na de coronacrisis

30-04-2020

Door de coronamaatregelen kan de ene werknemer ‒ wegens zorgtaken thuis of omdat hij tot een risicogroep behoort ‒ wat minder werken, en werkt de andere misschien veel meer. De beoordeling aan het einde van dit jaar wordt daarom een interessant moment waar u nu al mee aan de slag kunt gaan.

Toch een andere beoordelingsaanpak

Sinds de afgelopen maand wordt er massaal thuisgewerkt en veel werknemers combineren dat met zorgtaken. Werknemers in cruciale beroepen en mensen die niet thuis kunnen werken, moeten wel naar hun werk. Hoe gaan organisaties hun werknemers straks eerlijk beoordelen? Welke richtlijnen passen ze toe? Scheren ze iedereen over één kam of kijken ze naar individuele gevallen? Maak met deze tips alvast een begin:

  • Start met formuleren van bijdragen. Door te denken in bijdragen (aan bijvoorbeeld projecten) en door met elkaar te bepalen waarop werknemers waarde leveren, voorkomt uw organisatie dat aan- of afwezigheid de drijver is voor presteren. Hierdoor kan ook een werknemer met zorgtaken of afwezigheid waarde leveren.
  • Bespreek maandelijks de ontwikkeling van bijdragen. Vaak voeren leidinggevenden beoordelingsgesprekken aan de hand van kruisjeslijstjes, waarbij de uitkomst al van tevoren vast staat. Gedurende zo’n (half)jaarlijkse gesprek is de sfeer vaak zo gespannen, dat er van enige wederzijde uitwisseling geen sprake is. Een andere aanpak is de lijst niet invullen, maar samen met de werknemer maandelijks naar de ontwikkeling van bijdragen kijken. De leidinggevende bekijkt welke inzet de werknemer heeft geleverd om de bijdrage te vergroten en welke waarde hij nog meer kan leveren.
  • Waardering. Heeft een werknemer goed gespresteerd, dan krijgt hij meer waardering in bijvoorbeeld de vorm van geld. Er zijn echter ook andere vormen dan de jaarlijkse loonsverhoging. Denk bijvoorbeeld aan:
  • positieve aandacht op het moment dat de werknemer een bijdrage afrondt. U kunt de werknemer één op één een compliment geven of hem extra in het zonnetje zetten door dat te doen tijdens een teambespreking. Dat kost uw organisatie niets en is de meest doeltreffende manier van motiveren.
  • een cadeaubon of ‒ voor een later moment ‒ een familieweekend naar bijvoorbeeld een vakantiepark voor een werknemer die weinig thuis is geweest. Dat is een stuk persoonlijker en veel passender dan een periodiek.