Werken aan een gezond leerklimaat

16-04-2020

‘Learning on the job’ wordt steeds belangrijker. Dit houdt simpel gezegd in dat de werkomgeving ook een leeromgeving moet zijn. Uw organisatie doet er goed aan om te investeren in een gezond leerklimaat. Om een krachtig leerklimaat in uw organisatie te realiseren, is het in elk geval belangrijk om rekening te houden met een aantal basiseigenschappen van het leren. In dit artikel leest u welke dat zijn.

Leren is een tweerichtingsverkeer

Om te beginnen mag leren niet bestaan uit het eenzijdig spuien van kennis, maar moeten werknemers zelf aan de slag kunnen. Werknemers bouwen kennis het beste op als ze zelf informatie kunnen interpreteren, bewerken en combineren met de kennis waarover ze al beschikken. Het helpt dan ook enorm als werknemers in trainingen en opleidingen worden gestimuleerd om zelf kennis en vaardigheden op te bouwen.

Eigenaar van het leerproces

Daarnaast is het belangrijk dat werknemers zich ‘eigenaar’ voelen van hun leerproces. Als ze hun leerproces zelf beheren en bewaken, worden ze minder afhankelijk van eventuele begeleiding van de docent of leidinggevende. Uw organisatie biedt alleen de kaders. Binnen die kaders kunnen werknemers vervolgens zelf het verloop van de opleiding bepalen en dit eventueel aanpassen. Het scheelt als ze in overleg met de leidinggevende zelf een concreet opleidingsdoel hebben geformuleerd. De kans op succes is groter als uw werknemer zich sterk bewust is van zijn leerdoel en hij dit leerdoel zelf heeft kunnen bepalen. Uiteraard kan uw organisatie vanuit eigen belang ook doelstellingen opleggen, maar het is wel belangrijk dat werknemers zich daarmee kunnen identificeren.

Factoren die bijdragen aan gezond leerklimaat

Een gezond leerklimaat is essentieel voor de persoonlijke groei van uw werknemers en de ontwikkeling van uw organisatie. Er zijn drie factoren die hieraan bijdragen:

  • Impliciet leren: leren op de werkplek en leren door samen te werken, zijn verankerd in het organisatiebeleid.
  • Expliciet leren: uw organisatie plant, ontwikkelt en evalueert bewust een leeromgeving waarin de werknemers actief en constructief kennis kunnen vergaren die zij voor hun werk kunnen gebruiken.
  • Studiehouding: werknemers hebben een positieve houding ten opzichte van het leerproces. Anders gezegd: ze zijn bereid om actief bij te leren als de omstandigheden daar om vragen.

Deze drie factoren zijn nauw met elkaar verweven. Als uw organisatie geen opleidingsbeleid heeft voor expliciet leren, hangt de ontwikkeling van werknemers van toeval af. Is er geen goede voedingsbodem voor impliciet leren? Dan verspeelt uw organisatie een hoop potentieel, omdat zij niet optimaal gebruikmaakt van de kennis en vaardigheden waarover werknemers al beschikken. Staan werknemers negatief tegenover leren, dan is elke investering in opleiden eigenlijk zinloos.