Zo gaat u om met medische personeelsinformatie bij corona

02-04-2020

Ook bij het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, moet uw organisatie zich houden aan de privacywetgeving. Een werkgever die op de hoogte is van een coronabesmetting van een werknemer, mag deze informatie niet vastleggen in zijn administratie omdat hij geen wettelijke grondslag heeft. Hij mag het nieuws ook niet aan anderen vertellen, tenzij de besmette werknemer hiervoor toestemming geeft. Wat mag uw organisatie wel?

Vragen naar medische gegevens is uit deze boze

Gezondheidsgegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat de werkgever alleen bijzondere persoonsgegevens mag registreren als hij daarvoor een goede reden (een wettelijke grondslag) heeft. Ook bij het coronavirus (COVID-19) volgt de Autoriteit Persoonsgegevens deze lijn. Dat betekent dat uw organisatie de ziekmelding van een werknemer moet registreren. Maar vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte en deze registreren, is niet toegestaan. Ook niet als de werknemer dit uit zichzelf vertelt. Dit mag wel:

  • Praten over een mogelijke coronabesmetting met een werknemer, bijvoorbeeld als diegene verkoudheidsklachten heeft. Uw organisatie mag niets doen met deze individuele medische informatie. Dat mag alleen de bedrijfsarts.
  • Een werknemer vragen of hij in een risicogebied is geweest en hem op basis hiervan verplichten om thuis te werken.
  • Werknemers voorlichten over de symptomen van het coronavirus en het nemen van hygiĆ«nemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen.
  • Een werknemer waarvan uw organisatie vermoedt dat deze besmet is met het coronavirus, doorsturen naar de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of er mogelijk sprake is van een besmetting. Is dit het geval dan zal de bedrijfsarts met spoed contact opnemen met de regionale GGD.