Wie betaalt als niet wordt geleverd door corona?

19-03-2020

Veel organisaties kunnen als direct gevolg van de coronacrisis niet meer of niet tijdig leveren aan hun zakenpartners. De kans is groot dat die zakenpartners weer niet in staat zijn hun contractuele afspraken met hun klanten na te komen. Wie is dan aansprakelijk voor de schade?

Regeling voor overmacht afspreken

Kan uw organisatie door corona haar contractuele afspraken met klanten niet nakomen? Dan kan zij soms toch aansprakelijk zijn voor de schade. Om te beginnen is het belangrijk dat uw organisatie in haar contracten en algemene voorwaarden een regeling voor overmacht (force majeure) heeft. Hiermee kan zij haar eigen aansprakelijkheid beperken, in het geval dat zij vanwege een crisis haar verplichtingen niet na kan komen. Maar vaak hebben leveranciers of dienstverleners ook een force majeurebepaling in hun algemene voorwaarden staan, die hen vrijwaart van schadevergoeding aan uw organisatie. Het is dus verstandig om alle contracten na te lopen. Zo kan uw organisatie tijdig de risico's in kaart brengen en waar mogelijk maatregelen nemen.

Wie in gebreke is, moet bewijzen

Een force majeurebepaling vrijwaart alleen van aansprakelijkheid als sprake is van overmacht. Uw organisatie moet dus kunnen bewijzen dat zij alles heeft gedaan om aan haar verplichtingen te voldoen. Dat mag uw organisatie ook van de contractspartijen verlangen, die tegenover haar een beroep doen op overmacht. De partij die in gebreke blijft, is degene die moet bewijzen dat sprake is van overmacht. Als uw organisatie geen clausule voor overmacht afspreekt, is de aansprakelijkheid geregeld in het toepasselijke recht. Dit kan het Nederlands recht zijn, maar ook het recht van het land waar uw leverancier of klant gevestigd is.