Open hiring: aannemen zonder oordelen

12-12-2019

Mensen aannemen zonder cv, motivatiebrief, referentiecheck of een sollicitatiegesprek. Het is misschien lastig voor te stellen. Toch blijkt dit concept een groot succes te zijn voor het Amerikaans bedrijf Greyston Bakery. Er lopen nu al pilots en experimenten om te kijken of ‘open hiring’ ook in Nederland werkt. Met de huidige arbeidsmarktkrapte kan dit ook voor uw organisatie interessant zijn.

Onderzoek naar open hiring in Nederland

Het concept van ‘open hiring’ is uitgevonden door de Amerikaanse koekjesfabriek Greyston Bakery. Deze organisatie neemt al jaren werklozen aan die zich aanmelden voor een baan. Er komt geen sollicitatiegesprek aan te pas. Geen opleiding? Geen werkervaring? Geen probleem. Iedereen die op de inschrijflijst staat, wordt op volgorde van aanmelding aangenomen. Zou dit ook in Nederland werken? Maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation onderzoekt nu samen met Greyston aan de hand van pilots en experimenten de haalbaarheid van open hiring in Nederland. In Nederland worden het vooral mensen met een niet-Nederlandse achternaam, een arbeidsbeperking, 55-plussers en ongeschoolden soms onbewust en ongewild buitengesloten van de arbeidsmarkt. Met open hiring gebeurt dat niet.

Investeren in training en coaching

Een voordeel van open hiring is dat het uw organisatie geld kán besparen. Het doorlopen van een kostbare en tijdrovende werving-en-selectieprocedure is immers niet nodig. Het geld dat daarmee wordt bespaard, kan uw organisatie besteden aan training en coaching van de mensen die blindelings worden aangenomen. Communicatie is dan extra belangrijk. Er moeten regelmatig voortgangsgesprekken plaatsvinden waarin de leidinggevende of een coach vraagt hoe het gaat, vertelt wat goed gaat, maar ook wat beter kan.

Niet voor alle organisaties weggelegd

Een mogelijk nadeel van open hiring is dat uw organisatie mensen binnenhaalt die niet geschikt zijn. Soms is opzegging van het dienstverband dan onvermijdelijk. Daarom is het verstandig om juridisch advies in te winnen voordat uw organisatie aan open hiring begint. Daarnaast moet het passen in de bedrijfscultuur. Bovendien vergt het een andere mindset. U beoordeelt de werknemer puur en alleen op het werk dat hij doet, niet op zijn verleden, religie, afkomst, tatoeages of piercings. Het succes van open hiring hangt ook af van het soort bedrijf. Organisaties die afhankelijk zijn van specialistische krachten, zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor open hiring. Omdat werknemers vanaf dag één betaald worden, zou het ideaal zijn als uw organisatie banen kan aanbieden met een korte inwerktijd, bijvoorbeeld productiewerk. Het doel is om geschikte werknemers uiteindelijk een vast dienstverband aan te bieden. Geïnteresseerd? Kijk dan voor meer informatie op openhiring.nl.