Leeromgeving speelt rol in succes training

31-10-2019

De leeromgeving is van grote invloed op de effectiviteit van een opleiding of training. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag of een organisatie intern of extern opleidt, maar vooral om de contacten die een werknemer heeft met docenten en andere deelnemers. Kies daarom nooit voor alleen online leren, maar combineer dat met bijvoorbeeld klassikaal onderwijs.

Duidelijke afspraken maken bij zelfstudie

Online leren heeft veel voordelen. Om te beginnen is het tijd- en plaats-onafhankelijk. De werknemer heeft dus de vrijheid om op het werk of thuis te leren. Daarnaast is het lesmateriaal altijd actueel en het is relatief eenvoudig aan te passen aan het niveau van de werknemers. Net als bij ‘gewone’ zelfstudie vereist e-learning wél een bepaalde zelfstandigheid en discipline. Maak hierover vooraf goede afspraken. Denk hierbij aan deadlines, de mogelijkheid om te studeren onder werktijd en de kostenverdeling als het behalen van het diploma uitblijft. Het is natuurlijk ook belangrijk om bijvoorbeeld aan de hand van het studiemateriaal vooraf al vast te stellen of een opleiding überhaupt van nut is voor de medewerker en de organisatie. Ook vakliteratuur bijhouden is overigens een vorm van zelfstudie. Werkgevers mogen onbelast vakliteratuur verstrekken onder de werkkostenregeling.

Blended learning: zoeken naar de juiste combinatie

Heeft uw organisatie grote e-learningplannen? Bijvoorbeeld omdat zij kennis wil verspreiden tussen verschillende afdelingen? Dan is het zelf opzetten van een digitale leeromgeving zeker het overwegen waard. Binnen de leeromgeving werkt iedere medewerker dan gericht aan zijn eigen ontwikkeling. De werkgever doet er dan goed aan om de e-learning aan te vullen met andere opleidingsvormen. Denk bij deze blended-learning aan een korte online introductie, gevolgd door een klassikale cursus en eventueel een praktische workshop.

Klassikaal leren nog steeds populair

Ondanks de opmars van online leren, is klassikaal onderwijs nog steeds de meest voorkomende opleidingsvorm. De kwaliteit van klassikaal onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de docent en van de invulling van de lessen. Voor dat laatste geldt dat een praktische invulling vaak het beste werkt, zeker als de cursisten elkaar met de lesstof kunnen helpen. Klassikaal onderwijs is overzichtelijk, biedt een hoge mate van contact tussen docent en cursist, en werkt door het idee van ‘samen leren’ vaak motiverend. Komen de cursisten er onderling niet uit, dan kunnen zij altijd terugvallen op de docent. Wel kan het gebrek aan maatwerk een nadeel zijn van klassikaal onderwijs. Er zijn immers altijd verschillen in leerstijl en tempo, ook als deelnemers dezelfde voorkennis hebben.