Wat maakt een goede coach?

02-05-2019

Het aantal vaardigheden dat nuttig is voor een coach, is bijna eindeloos. Doordat ieder traject verschilt, heeft de coach steeds andere competenties nodig. Toch zijn enkele vaste vaardigheden voor bijna ieder coachingstraject onmisbaar. Een goede coach moet namelijk niet alleen aanleg hebben, maar ook kennis en vaardigheden. Centrale coachingscompetenties zijn:

  • sociale vaardigheden;
  • gespreksvaardigheden;
  • een positieve, geduldige houding;
  • integriteit.


Empathisch vermogen onmisbaar

Een andere belangrijke competentie is het inlevingsvermogen van de coach. Inleven in de gecoachte is noodzakelijk om het traject in goede banen te kunnen leiden. Het is belangrijk dat de coach begrijpt waarom bepaalde zaken voor de werknemer een obstakel vormen. Het helpt ook enorm als hij de emoties van de werknemer aanvoelt zodat hij daarop adequaat kan reageren. Het is daarom van groot belang dat een coach beschikt over een flinke dosis empathisch vermogen. Hier zit wel een grens aan: de coach moet weliswaar emoties herkennen bij de werknemer en zich kunnen inleven, maar het is niet zinvol als hij meegaat in de emoties van de werknemer.

De context in ogenschouw nemen

Hoewel coaching draait om de werknemer, moet de coach ook oog houden voor de context. Hij moet bewust leren kijken naar de omgeving en hierin ordening kunnen aanbrengen. Een werknemer die tegen een bepaald obstakel aanloopt of worstelt met een sterke emotie, verliest soms het zicht op andere factoren die daaraan bijdragen. Hij staart zich blind op een deel van het probleem. Het is belangrijk dat zijn coach wel oog houdt voor deze context. Dat is noodzakelijk om te kunnen vaststellen welke zaken de gecoachte zelf kan beïnvloeden en welke niet. Zo kan de coach de werknemer helpen zijn mogelijkheden te vinden en benutten.