Coachingsbeleid begint met een heldere visie

02-05-2019

In een organisatie wordt coaching voornamelijk ingezet om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Coaching zorgt ervoor dat de motivatie van werknemers om in zichzelf te investeren toeneemt. Coaching is dan een doel op zich en dan is het slim om hier beleid voor op te stellen. Dat begint met een visie.

Vragen stellen over coaching

De visie van een coachingsbeleid vertegenwoordigt een beeld waarin een groot deel van de organisatie zich kan vinden en wat door hen wordt gedragen. Het opstellen van een visie doet de werkgever dan ook niet alleen, maar gebeurt in een team van verschillende mensen. In een brainstormsessie met bijvoorbeeld managers, werknemers en directieleden wordt antwoord gezocht op de volgende vragen:

  1. Wat is coaching?
  2. Wat is het doel van coaching?
  3. Wat is de toegevoegde waarde van coaching voor onze organisatie?
  4. Waarom zetten we coaching in?
  5. Wat willen we bereiken met coaching?
  6. Welke investering is coaching waard (ook met het oog op het bereiken van doelen voor de organisatie)?


Visie vormt basis voor beslissingen

Hieruit komt uiteindelijk een visie die voldoet voor het coachingsbeleid, maar ook aansluit op de visie van de organisatie en het HR-beleid. Het is van belang dat de visie in een goede en heldere bewoording wordt uiteengezet. Deze visie vormt namelijk een basis en uitgangspunt voor volgende beslissingen op het gebied van ontwikkeling.