Feedback geven kan ook in teamverband

12-04-2019

Feedback geven in teamverband moet zorgvuldig gebeuren. Werknemers binnen een team moeten zich namelijk vrij voelen om zich uit te spreken. Ze mogen zeker niet de indruk hebben dat ze voor een tribunaal komen. Is er eenmaal vertrouwen, dan neemt de bereidheid om elkaar te helpen toe en daarmee de kans dat werknemers van elkaar leren. Teamleden kunnen bovendien hun eigen perceptie, opvattingen en houding toetsen aan die van de rest van het team. Daarnaast is zogenoemde peerevaluatie nuttig.

Inzetten op peerevaluatie

De leidinggevende kan het team inzetten voor peerevaluatie. Dit is een werkvorm waarin de teamleden elkaars bijdragen aan het teamwork beoordelen. Peerevaluatie kan goed aansluiten bij het oefenen van bepaalde vaardigheden, zoals het ontwikkelen van kritisch beoordelingsvermogen. Peerevaluatie kan er ook toe bijdragen dat werknemers feedback intensiever verwerken en zich verdiepen in de criteria voor constructieve feedback.
Met peerevaluatie kan de leidinggevende tegelijkertijd tijdwinst boeken, omdat het team (deels) de feedback verzorgt. Hij houdt wel de leiding en zorgt voor heldere beoordelingscriteria en een duidelijke procedure. Ook begeleidt de leidinggevende het proces als er praktische of inhoudelijke problemen opduiken.

Feedback is ondersteunend

Het is belangrijk dat werknemers binnen het team feedback geven niet zien als een manier om ongezouten kritiek te geven op collega’s. Feedback draait namelijk niet om het corrigeren van gedrag, maar is juist ondersteunend. Bij ondersteunende feedback benadrukt elke werknemer wat er goed gaat in het werk en het gedrag van de ander. Zo stimuleren ze elkaar om zich verder te ontwikkelen. Als er alleen aandacht is voor wat er niet goed gaat, zullen werknemers risicomijdend gedrag gaan vertonen en minder goed gaan presteren.