Digitale coaching is niet geschikt op elk punt van ontwikkeling

28-03-2019

Bij een coachingstraject via e-mail of internet ontbreekt (meestal) het persoonlijk contact en vindt de communicatie vooral schriftelijk plaats. Dat kan voor sommige werknemers de drempel wegnemen om met een coach in zee te gaan. Toch kleven er ook nadelen aan online coaching.

Makkelijker gevoelens delen

Een online coach kan begeleiding op maat bieden, waar en wanneer dat nodig is. Een computer met een betrouwbare internetverbinding kan al voldoende zijn. Andere voordelen van digitale coaching zijn:

  • Het werkt drempelverlagend: door de (visuele) anonimiteit is het gemakkelijker om gevoelens en gedachten met de coach te delen. Hierdoor kan de werknemer sneller tot de kern van een probleem komen. De werknemer kan zich ook beter concentreren omdat hij vanuit thuis kan werken als hij dat wenst.
  • Het bespaart tijd: een afspraak maken om contact op te nemen, is meestal niet nodig en de contactmomenten kunnen elkaar sneller opvolgen dan bij afspraken op locatie.
  • Het bespaart kosten: de werknemer heeft geen reistijd. Er is ook minder productiviteitsverlies doordat de communicatie plaatsvindt op een moment dat het beide partijen goed uitkomt of eventueel tussen twee activiteiten door.
  • Het schrijven helpt bij het reflecteren: in een ‘face to face’-gesprek is reflecteren moeilijker omdat de werknemer maar kort kan nadenken over een antwoord voordat hij reageert. Schrijven helpt de gedachten te ordenen en inzicht te krijgen in gevoelens. Bovendien is het coachingsproces inzichtelijk. Omdat alles is genoteerd, kan de werknemer altijd teruggrijpen op een eerdere stap in het proces.


Wat zijn de nadelen?

Er kleven ook nadelen aan online coaching die de werkgever in overweging moet nemen, voordat hij de keuze maakt om een dergelijk traject aan te bieden:

  • Er is geen mogelijkheid om non-verbale communicatie te zien en non-verbale signalen op te pikken, terwijl die ook veelzeggend zijn voor de coach.
  • Het is niet altijd gemakkelijk om gevoelens te beschrijven. Dat kan mondeling soms sneller omdat een coach direct kan reageren en helpen de gevoelens onder woorden te brengen.
  • De werknemer moet taalvaardig genoeg zijn om zich goed te kunnen uitdrukken. Hij moet zijn gedachten en emoties immers door middel van geschreven tekst formuleren. Online coaching is minder geschikt voor personen met een matige taalvaardigheid. Al zegt een geschreven tekst ook iets over de persoonlijkheid en de cognitieve stijl van een persoon.
  • Op een antwoord moeten wachten, kan frustrerend zijn. Afhankelijk van de gekozen vorm, zal de coach namelijk niet altijd direct feedback (kunnen) geven.

Online coaching lijkt daarom minder geschikt te zijn voor werknemers die zich nog onvoldoende bewust zijn van hun ontwikkelpunten. Daardoor lijkt begeleiding waarbij diepgang en dialoog een belangrijke rol spelen zich minder te lenen voor digitale coaching.