Met een andere manier van leren blijft kennis binnen de organisatie op peil

07-02-2019

In een veranderlijke omgeving is kennis beperkt houdbaar, omdat het snel veroudert. Werknemers moeten echter niet alleen hun vakkennis op peil houden, nieuwe competenties zoals sociale intelligentie, creativiteit, leer- en communicatief vermogen zijn net zo belangrijk. Talentontwikkeling is daarom steeds belangrijker binnen organisaties. Alle werknemers, jong én oud, moeten zich richten op deze nieuwe competentie-eisen.

Kennisintensieve organisatie staat voorop

Om teams slimmer en innovatiever te maken, moeten leidinggevenden denk- en gedragspatronen die niet meer goed passen bij deze tijd overboord gooien en werknemers aansporen om te vernieuwen. Een belangrijke voorwaarde is dat er ruimte is voor werknemers om zich bij- en om te scholen. Dat leidt tot een kennisintensieve organisatie, die zich kenmerkt door:

  • een hoge toegevoegde waarde;
  • dynamische kennisstromen;
  • een kruisbestuiving van functies en culturen;
  • flexibele organisatievormen;
  • goed geschoolde, competente kenniswerkers.

Stap over naar organisch leren

In de traditionele opvatting van kennis vergaren, worden vaardigheden in gesimuleerde leersituaties geoefend. Het nadeel hiervan is dat de opleiding vaak niet aan de werkvloer is gekoppeld. De vraag is of dat het gewenste effect heeft, want eenmaal terug op de werkvloer vervallen veel werknemers in hun oude gedrag. Dan is organisch leren nuttiger. Daarbij leren werknemers om de juiste kennis op het juiste moment te vergaren en hoe ze die kennis kunnen interpreteren om de vertaalslag te maken naar de specifieke behoeftes in hun organisatie. De werknemer is hierbij de motor van ontwikkeling en verandering, ongeacht functie of niveau. Het leerproces vindt in de dagelijkse werkpraktijk plaats, denk aan taakverbreding of –verruiming en leren van collega’s. Op deze manier kunnen werknemers het geleerde direct individueel en collectief (als team) in de praktijk brengen.