Werknemers monitoren via social media is een grijs privacygebied

12-10-2017

Europese privacytoezichthouders waarschuwen werkgevers in het rapport ‘Data processing at work’ om terughoudend te zijn bij het volgen van werknemers of sollicitanten op social media om te voorkomen dat hun privacy wordt geschonden. Die grens komt steeds dichterbij naarmate werkgevers meer gebruikmaken van nieuwe technologieën op het werk, zoals de beveiliging van internetverkeer, het aanbieden van een smartphone of tablet van de zaak of het gebruik van wearables zoals een smartwatch. In het rapport is aangegeven wanneer werknemers of sollicitanten wel via social media gemonitord mogen worden, namelijk als:

  • dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld in verband met specifieke functie-eisen);
  • het doel (informatie inwinnen over de werknemer of sollicitant) niet op een andere manier kan worden bereikt waarmee de werkgever minder inbreuk maakt op de privacy;
  • de bewerking proportioneel is (in verhouding met het doel dat hiermee wordt bereikt).

Controle in de praktijk is lastig

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een werkgever een legitieme reden heeft om het LinkedIn-profiel van een oud-werknemer te bekijken om er zeker van te zijn dat deze zijn concurrentiebeding niet overtreedt. Het moet voor werknemers dan wel duidelijk zijn dat de werkgever in de toekomst openbare gegevens kan gebruiken voor zulke doeleinden. Het nadeel van het geven van richtlijnen voor werkgevers is dat het lastig is om te controleren of zij zich daadwerkelijk aan de regels houden.