Met prestatieafspraken blijft de studerende werknemer op koers

07-03-2019

Werkgevers doen er goed aan om prestatieafspraken te maken met werknemers op het moment dat zij de opleidingskosten van het personeel betalen. Denk aan afspraken over het eindresultaat en de mogelijke gevolgen als een werknemer dit niet haalt. Vaak gaat het dan om een terugbetalingsregeling. Met concrete afspraken voorkomt de werkgever misverstanden.

Afspraken kwantificeren

Het is verstandig om prestatieafspraken te kwantificeren. Dit doet de werkgever door het einddoel te formuleren als een meetbaar resultaat, zoals een diploma of certificaat. Ook is het slim om te verduidelijken wat ‘inzet’ precies inhoudt. Dat is bijvoorbeeld uit te drukken in een minimaal eindcijfer of een aanwezigheidsplicht van 80%. Bij langdurige en kostbare opleidingen is het verstandig om tussentijdse evaluaties te houden.

Een apart studiekostenbeding

De werkgever formuleert concrete prestatieafspraken door op de volgende punten te letten:

  • Definitie: omschrijf de afspraken nauwkeurig en concreet.
  • Doel: waar zijn de prestatieafspraken voor bedoeld? Het gaat niet alleen om de individuele doelstellingen van de werknemer, maar ook om de organisatiedoelstellingen.
  • Meetbaarheid: welk niveau of welk cijfer moet de werknemer halen? Deel dit eventueel op in tussentijdse resultaten.
  • Evaluatie: hoe vaak wordt de voortgang besproken?
  • Verantwoordelijkheid: wie bewaakt de voortgang?
  • Consequenties: wat zijn de (financiële) gevolgen als de werknemer het resultaat niet haalt? Hiervoor kan de werkgever eventueel een apart studiekostenbeding opstellen.

In het midden uitkomen

De kans dat een werknemer de prestatieafspraken nakomt, is groter als de werkgever de afspraken gezamenlijk opstelt. Een bekende valkuil bij het opstellen van de prestatieafspraken is dat de doelstelling te uitgebreid is geformuleerd. Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn: het eindresultaat is in onnodig veel kleine deelresultaten gehakt. De prestatieafspraken moeten tot slot overzichtelijk blijven en niet bestaan uit een eindeloze lijst miniprestaties.