Goed personeel door scholingsdrempel te verlagen

30-11-2018

Scholing is belangrijk om te zorgen dat werknemers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Dit geldt voor elk type werknemer, niet alleen die in vaste dienst. De investering levert goed personeel op, maar hoe zorgt de werkgever voor de motivatie om te gaan leren?

Wat wil de werknemer?

Het begint met praten om uit te zoeken waar de behoeften liggen. Maar het aangaan van de dialoog met werknemers is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet de leidinggevende, maar een HR-medewerker is dan een goed en laagdrempelig aanspreekpunt voor werknemers om hun wensen te uiten. Het belangrijkste hierbij is niet alleen het gesprek aan te gaan, maar ook het gesprek te faciliteren en omstandigheden te creëren die zorgen voor een open gesprek. Het kan ook helpen om werknemers aan te spreken op hun vakmanschap en aan te geven wat scholing hen oplevert, namelijk het leveren van kwalitatief beter werk. Door de nadruk te leggen op ‘beter worden in het vak’ kan de werkgever enige terughoudendheid wegnemen.

Afstemming is van belang

Geen enkele werknemer is hetzelfde en dat geldt ook voor hun manier van leren. Door de scholingsvorm af te stemmen op de mogelijkheden van de werknemer, wordt de scholingsdrempel verlaagd. De ene werknemer wil dicht bij de praktijk blijven of informeel leren, terwijl de ander juist op abstract niveau wil bijleren met een diploma als bewijs. Wat een werknemer uiteindelijk over de streep trekt, is vaak het vooruitzicht van wat de opleiding of cursus de werknemer oplevert en hoe het zijn kansen binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt vergroot.