Groep mensen ontwikkelt zich niet meteen tot een team

23-08-2018

De groep mensen waarmee een leidinggevende start, is niet meteen een dynamisch, soepel functionerend team. Samenwerking en synergie moeten groeien. Er zijn vier fasen in de ontwikkeling van een team.

Vier fasen van teamontwikkeling

Samenwerken in een team is vaak nuttiger dan alleen werken. Denk maar aan projecten waarbij de hoeveelheid werk te groot is voor één persoon. Bovendien zorgt de onderlinge uitwisseling van ideeën en de inbreng van verschillende expertises voor meer creativiteit . Voordat een team ook echt opereert als een team, doorloopt de groep vier fasen.

  1. De vormingsfase: De groep is nog geen team. Er heerst een wat afwachtende houding, werknemers kijken wie de leiding neemt en de sociale structuur begint zich af te tekenen. De leidinggevende geeft in deze fase richting en vertelt wat er moet gebeuren.
  2. De strijdfase: De teamleden gaan de posities verdelen en verdedigen, de waarden en normen van de groep worden bepaald. De leidinggevende begeleidt en coacht dit proces.
  3. De vaststellingsfase: Na de strijd in de vorige fase worden de rollen, normen, waarden en posities definitief vastgesteld. De groep gaat aan het werk. Ook hier begeleidt en coacht de leidinggevende bij de uitvoering van taken.
  4. De prestatiefase: Het echte werk begint. De leidinggevende delegeert werk, evalueert en stuurt bij waar nodig.

Overleg als smeermiddel

Voor een optimaal functionerend team is regelmatig overleg nodig waarin de stand van zaken aan de orde komt. Tijdens het overleg verdelen en herverdelen de teamleden de taken. Ook komen problemen en mogelijke oplossingen aan de orde. Naast dit reguliere overleg is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij het grotere geheel en vooruit te kijken. Tot slot zijn regelmatige evaluaties van doelen en planningen een belangrijk smeermiddel voor een soepel team.