Oudere werknemer niet gebaat bij outplacement

12-12-2019

Outplacementtrajecten helpen oudere werknemers steeds minder vaak naar een nieuwe baan. Vorig jaar daalde het aantal succesvolle trajecten voor oudere werknemers naar 47%, een daling van 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek waarin ruim 3.000 outplacementtrajecten onder de loep werden genomen.

Negatieve stereotype over oudere werknemers

Het totaal aantal succesvolle outplacementtrajecten steeg vorig jaar wel licht: van 70% naar 73%. Oudere werknemers blijven wel achter. Volgens OVAL, de branchevereniging van loopbaan- en re-integratiebedrijven, speelt het stereotype beeld van oudere werknemers werkgevers parten. Organisaties vinden dat de arbeidskosten van oudere werknemers niet in verhouding staan tot hun arbeidsproductiviteit en dat ze minder flexibel zijn dan jongere werknemers. Zelfs een lagere salariseis levert niet veel op. OVAL pleit voor meer geld en aandacht voor de werkloze 55-plusser.

Steuntje in de rug voor aannemen personeel

De overheid probeert al jaren met subsidies de koudwatervrees van organisaties weg te nemen om oudere werknemers in dienst te nemen. De komende jaren trekt de overheid in totaal € 70 miljoen uit om de werkloosheid onder vijftigplussers aan te pakken. Momenteel kan uw organisatie voor werknemers van 56 jaar of ouder bijvoorbeeld een beroep doen op een loonkostenvoordeel (LKV) van maximaal € 6.000 op jaarbasis. Toch is het gebruik van deze en andere personeelssubsidies nog relatief beperkt. Dat blijkt uit de tussenrapportage over het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Het ministerie van SZW heeft daarom de Regelhulp financieel cv laten ontwikkelen. Met deze regelhulp gaan werkgevers na voor welke financiële voordelen zij in aanmerking komen voor een oudere werknemer en hoe hoog het voordeel is.