Effectief communiceren binnen een team

16-11-2023

De communicatie binnen een organisatie bestaat niet uit allemaal één-op-één-gesprekken; er zijn ook gedachtewisselingen tussen meerdere personen en teamoverleggen. Tussen alle personen in zo’n team ligt een communicatielijn. Als twee personen in een team niet met elkaar communiceren, is het team minder effectief dan wanneer er tussen alle groepsleden zinvolle communicatielijnen bestaan. Het is dus van belangrijk om de communicatielijnen goed te onderhouden.

Meerdere communicatielijnen

Effectieve communicatie binnen een team is er alleen als alle teamleden met elkaar communiceren. Dit houdt in dat:

  • iedereen participeert in een overleg;
  • de spreektijd voor alle deelnemers (in ieder geval kwalitatief) min of meer gelijk is;
  • de deelnemers naar elkaars inbreng luisteren;
  • deze erkennen en ook nog op een juiste wijze interpreteren.

Naarmate een team groter wordt, neemt de complexiteit ook toe. Eén gevaar van communiceren in een team is dat dominante personen meer ‘ruimte’ krijgen, en dat hun mening dus ook eerder overgenomen zal worden. Dit is echter niet het meest effectief, en het levert ook niet de best mogelijke uitkomst van een overleg op. Er kunnen hierdoor soms zelfs beslissingen worden genomen die niet verstandig zijn of averechtse effecten hebben. Anderzijds kunnen minder dominante groepsleden waardevolle informatie of kennis bezitten, maar als ze die niet inbrengen, gaat dit verloren.

Rol van de leidinggevende

Het is de taak van de leidinggevende om de communicatielijnen binnen het team te bewaken en effectief te houden. Hij moet dominante(re) sprekers soms in toom houden, en de minder dominante sprekers zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte geven om te kunnen communiceren. Letterlijk doordat de leidinggevende ze expliciet betrekt en de beurt geeft om hun mening te delen. Maar zeker ook figuurlijk, waarbij groepsleden zich veilig genoeg moeten voelen om te kunnen zeggen wat ze denken. Er moet dus niet alleen voldoende spreektijd zijn, de bijdrage moet ook erkend en gewaardeerd worden.