Coaching erkend als economische activiteit in het Handelsregister

26-07-2018

De Kamer van Koophandel introduceert speciale SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) om de verschillende vormen van coaching te registeren in het Handelsregister. Daarvoor had coaching nog helemaal geen plek binnen de SBI. De SBI is een indeling van economische activiteiten die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert. Voor organisaties is het makkelijker om bij de juiste coach uit te komen voor een specifiek vraagstuk via het Handelsregister.

Type coaches in Handelsregister

Nu kunnen organisaties ook het Handelsregister raadplegen om de juiste coach te vinden via de SBI-code. De volgende vormen van coaching worden onderscheiden:

  • 70222 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus) voor financial, executive of business coaching;
  • 7810 Arbeidsbemiddeling voor loopbaancoaching;
  • 85519 Overig sport- en recreatieonderwijs voor sportcoaching;
  • 5599 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest) voor life coaching;
  • 86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) voor leefstijlcoaching.

De codes zijn niet alleen handig voor het raadplegen van het Handelsregister, maar zijn ook een manier om meer inzicht te krijgen in het aantal en de soorten coaches werkzaam in Nederland.