Formeel en informeel leren ontlopen elkaar niet veel

28-06-2018

Formeel en informeel leren ontlopen elkaar niet veel

Bij maar liefst 85% van de tijd die werknemers aan leren besteden, is er sprake van informeel leren op het werk. Dit blijkt uit een lopend onderzoek van Universiteit Maastricht (pdf) naar hoe werkenden leren. Opvallend daarbij is dat werknemers net zo veel opsteken van formeel als informeel leren.

Geen verschil formeel en informeel leren

In feite maakt het voor de werknemer niet uit hoe hij leert, want uit het onderzoek blijkt dat informeel leren op het werk voor de werknemers net zo leerzaam is als formeel leren. In het kader van een leven lang leren zodat werknemers inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt – is dit gunstig voor organisaties, want een dure cursus is dan niet altijd nodig.

Voorbeelden van leermethodes

Organisaties kunnen op een aantal manieren werknemers laten leren op het werk. Voorbeelden van leermethoden zijn:

  • Taakuitbreiding: toevoegen van taken aan het takenpakket zodat de werknemer nieuwe vaardigheden of kennis moet aanleren om goed te blijven functioneren.
  • Taakroulatie: werknemers wisselen onderling taken uit, zodat zij nieuw werk uitvoeren en daarmee nieuwe inzichten opdoen.
  • Begeleiding: een werknemer die op een bepaald terrein meer ervaring heeft dan een collega, kan als een mentor zijn kennis delen met die collega en hem helpen bij lastige taken.
  • Feedbackinstrumenten: werknemers geven elkaar bewust feedback via bijvoorbeeld een werkoverleg of 360 gradenfeedback.