Genoeg tijd inruimen voor scholing

28-06-2018

Ontwikkeling heeft tijd nodig. Het is aan de werkgever om te zorgen dat de werknemer die tijd krijgt en ook benut. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van ontwikkelingsdoelen een realistische inschatting te maken van de tijd die nodig is.

Tijdsbesteding bij leren

Een werknemer kan op veel manieren tijd nodig hebben voor ontwikkeling. Volgt hij een opleiding of cursus, dan heeft hij tijd nodig om te studeren en eventueel om bijeenkomsten bij te wonen. Leert hij in de praktijk, bijvoorbeeld door onder begeleiding nieuwe taken op te pakken, dan zal dit ook tijd kosten. Ook al is de werknemer met werk bezig, hij zal minder snel werken dan een ervaren collega. Zijn productiviteit en bijvoorbeeld het uurrendement dat hij haalt, zijn dus (tijdelijk) lager. De werkgever moet daardoor voor dezelfde taken meer uren inplannen én betalen. Dat is een reden om afwijkende afspraken te maken.

Afspraken maken over wiens tijd

Als voor de werkgever duidelijk is hoeveel tijd de werknemer nodig heeft voor de onderdelen van zijn ontwikkelingstraject, kunnen ze afspraken maken over wiens tijd ervoor wordt benut: die van de werknemer of de werkgever. Is het de wens van de werkgever dat de werknemer zich bijschoolt, dan ligt het voor de hand dat de werkgever een duit in het zakje doet – ook qua tijd.

Huiswerk in eigen tijd

Toch blijft de werknemer niet buiten schot, zeker niet als de organisatie de kosten draagt. Het is dan niet gek om af te spreken dat de werknemer klassikale lessen van zijn opleiding onder werktijd volgt, maar zijn huiswerkopdrachten in zijn eigen tijd maakt. Bij leren in de praktijk ligt het meer voor de hand dat de werknemer dit onder werktijd doet. Hij is immers ook aan het werk. Dit geldt ook voor begeleiding tijdens het werk. Coachingssessies die niet tijdens het werk plaatsvinden, kunnen eventueel in de eigen tijd van de werknemer gegeven worden.