De kneepjes van het vak leren via een werkervaringsplek

14-06-2018

Een werkervaringsplek is bedoeld om werkervaring op te doen. Niet alleen afgestudeerden maar ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden (al dan niet met hulp van UWV of de gemeente) ingezet op werkervaringsplekken. Het idee is dat een werkervaringsplek geen baan is.
Er staat dan ook geen loon, maar hooguit een onkosten- of reiskostenvergoeding tegenover. Wel doet de kandidaat werkervaring op, wat mogelijk helpt in de zoektocht naar een vaste baan. Het ontbreken van duidelijke afspraken op papier kan ertoe leiden dat er toch sprake is van een baan met alle financiƫle en arbeidsrechtelijke gevolgen van dien.

Leren staat centraal

Op papier lijkt een werkervaringsplek duidelijk: het gaat om het opdoen van ervaring en niet om daadwerkelijk werk. Het leren moet dus centraal staan. Toch is het onderscheid tussen leeraspect en arbeidsproductiviteit hierbij lastiger te maken. Het leeraspect van de werkervaringsplek ligt immers op het opdoen van werkervaring en niet op studie, zoals bij een stage, waardoor het onderscheid met een reguliere arbeidskracht moeilijker te maken is.

Omschrijving vastleggen

Als een organisatie een werkervaringsplekken aanbiedt, is er een tweetal zaken die de werkgever van tevoren helder moet hebben:

  • Het is verstandig om goed na te denken over de concrete invulling. Waarin onderscheidt de werkervaringsplek zich van een reguliere arbeidsplaats? Wie zorgt voor begeleiding en hoe wordt het een en ander gemonitord?
  • De werkervaringsplek moet naar de maatstaven uit het vorige punt worden ingevuld en vastgelegd: de organisatie moet duidelijk het doel van de werkervaringsplek omschrijven, de taken, de begeleiding, de opvolging en de evaluatie.