Loyale werknemers zijn een aanwinst voor de organisatie

31-05-2018

Ondanks het feit dat het aantal flexibele en tijdelijke dienstverbanden toeneemt, zijn er nog genoeg werknemers die jaren bij dezelfde werkgever werken. Uit cijfers van CBS blijkt dit samen te hangen met de bedrijfstak. Zo blijven werknemers bij de overheid doorgaans langer plakken dan werknemers in de horeca of zakelijke dienstverlening. De bedrijfstak is niet de enige factor die een rol speelt bij de doorstroom van werknemers.

Betrokkenheid bepaalt productiviteit

Werkgevers staan niet altijd stil bij loyale werknemers en dat is zonde. Want hoe groter de betrokkenheid van werkgevers, hoe groter de tevredenheid en de productiviteit van werknemers. Dat vertaalt zich weer in meer binding met de organisatie, waardoor goed presterende werknemers minder snel hun biezen zullen pakken. De leidinggevende speelt hierin een grote rol. Hij moet in staat zijn om zijn eigen gevoel bij de organisatie goed over te brengen op de werknemers. Verder is het essentieel dat het werk en de werkplek goed aansluiten op de wensen en behoeften van de werknemers. Maar dat is niet alles.

Aandacht voor scholingstraject

Een werkgever onderscheidt zich van concurrenten door simpelweg royalere salarissen uit te keren of een beter bonusstelsel te hanteren, alleen is dat verwaarloosbaar als er niet verder wordt gekeken dan financiële zaken. De ‘ontastbare' zaken zijn voor werknemers namelijk net zo belangrijk. Denk aan scholingstrajecten, uitbreiding van het takenpakket, maar ook bedrijfsuitjes. Met aandacht voor deze niet-financiële zaken creëert een werkgever loyaliteit, wat weer leidt tot een hogere betrokkenheid, meer efficiëntie, binding en meer tevredenheid onder werknemers.