Professioneel adviseren over opleidingsbeleid

31-05-2018

Niet iedereen vindt het makkelijk om ongevraagd advies te geven. Toch is het belangrijk dat de HR-manager of opleidingsverantwoordelijke deze vaardigheid ontwikkelt. Die komt namelijk van pas bij strategische organisatievraagstukken, maar net zo goed bij het uitstippelen van opleidingstrajecten en gedurende coachingstrajecten. Ongevraagd advies zorgt er bijvoorbeeld voor dat een leidinggevende de noodzaak inziet van bij- of omscholing, dat de opleidingsbehoefte van een werknemer helder wordt en dat de werknemer wordt gewezen op zijn zwakke punten zonder er te veel de nadruk op te leggen.

Onderzoek doen naar probleem

Hoe ongevraagd advies te geven? Allereerst is het belangrijk om suggesties te doen zonder ideeën of mening op te leggen, wat dat leidt vaak tot irritatie of weerstand. Verder is het van belang om te onderzoeken wat de ander nodig heeft door hem zelf het probleem of de situatie te laten beschrijven. Vragen stellen helpt daarbij, zoals: ‘Wat is volgens jou het belangrijkste probleem?’ of: ‘Welke tactiek heb je tot nu toe gehanteerd?’. De andere partij wordt hierdoor aangespoord om zelf een antwoord te formuleren.

Goed luisteren en open vragen stellen

Ervaren of perfectionistische collega’s kunnen defensief reageren op ongevraagd advies. Met hun kennis, ervaring of aanpak hebben ze het waarschijnlijk ver geschopt, maar de valkuil is dat ze niet langer openstaan voor advies. Bij weerstand is het zaak om goed te luisteren, open vragen te stellen en dat de gesprekspartner wordt gestimuleerd om zelf oplossingen aan te dragen. Kan een (ongevraagd) advies een proces vlot trekken, dan is het natuurlijk ook mogelijk om eerst bij de betreffende werknemer of collega te vragen of hij advies op prijs stelt. Denkt u dat uw advies een proces vlot kan trekken, vraag dan op een juist moment of uw collega het op prijs stelt dat u uw mening geeft.