Keuze voor juiste coachingsstijl zorgt voor succesvolle begeleiding

31-05-2018

Er bestaan diverse methoden die een leidinggevende kan toepassen bij een coachingstraject. Tussendoor wisselen van methode is niet aan te raden, dus het is belangrijk dat er direct een goede keuze wordt gemaakt die passend is bij de specifieke situatie.

Drie veelvoorkomende methodes

De coachingsmethoden bieden een kader, geen keurslijf, dus de leidinggevende kan het traject vervolgens samen met de gecoachte werknemer zelf invullen en vormgeven. Er zijn drie veelvoorkomende methodes:

  • oplossingsgericht coachen;
  • systemisch coachen;
  • assessmentcoaching.

Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen is een heel concrete vorm van coaching die relatief snel tot oplossingen leidt. Het is effectief als een werknemer problemen heeft met zijn functioneren in de werksfeer. Ook is deze vorm van coaching geschikt voor werknemers die niet graag eindeloos zelfonderzoek doen, maar liever snel concreet aan de slag gaan. Oplossingsgericht coachen draait namelijk niet zozeer om problemen duiden, maar vooral om constructieve manieren vinden om met die problemen om te gaan. De leidinggevende kijkt met de werknemer naar de toekomst, helpt hemt zijn eigen hulpbronnen te ontwikkelen en onderzoekt welk deel van het toekomstbeeld al realiteit is.

Systemisch coachen

Bij systemisch coachen wordt wel gekeken naar de oorzaken als een werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert of ontevreden is over zijn baan. Die oorzaken kunnen liggen bij de werknemer zelf, maar net zo goed in de dieper liggende onderlinge verhoudingen in de organisatie, oftewel in het systeem. Een systeem is het geheel van elementen en hun onderlinge verhoudingen waarin orde en structuur zijn aangebracht, dus de werknemers, klanten en leveranciers. De leidinggevende en de werknemer zullen het systeem doorgronden om de oorzaak te achterhalen. Daarbij wordt de werknemer geholpen te begrijpen hoe het systeem waarin hij zich bevindt, functioneert. Dit is niet eenvoudig en vereist daarom ook van de leidinggevende kennis van zowel het systeem als van systemisch coachen.

Assessmentcoaching

De derde coachingsmethode is gericht op het voorbereiden van een werknemer op een specifieke taak of gebeurtenis, namelijk het assessment. Dit is een beoordeling van de geschiktheid van een persoon voor een bepaalde functie of taak. Die bestaat bijvoorbeeld uit vragenlijsten, rollenspelen of gesprekken. Assessmentcoaching kan nuttig zijn als een werknemer een interne sollicitatieprocedure of outplacementtraject doorloopt waar een assessment bij hoort. Het doel is vooral het zelfvertrouwen en positief zelfbewustzijn van de werknemer helpen opbouwen, zodat hij het assessment goed doorloopt.