Vijf manieren om tijd vrij maken en nieuwe vaardigheden te leren

17-05-2018

Werknemers willen zich vaak wel bijscholen, alleen ontbreekt het ze aan tijd. Tenminste, dat is een veelgehoorde reden om niet aan een cursus, opleiding of coachingstraject te beginnen. Met een aantal handige tips kunnen werknemers hun huidige werk efficiënter doen en daarmee maken ze tijd vrij om zich verder te ontwikkelen.

Prioriteren en vaker ‘nee’ zeggen

Timemanagement is van levensbelang om in minder tijd zo productief mogelijk te zijn. Er zijn een vijftal tips waarmee werknemers het beste uit hun werkuren halen om toch tijd te steken in het leren van nieuwe vaardigheden:

  1. Prioriteren. De eerste stap is om te kijken wat echt urgent is en wat ook later kan. Werknemers gaan dan eerst aan de slag met urgente zaken. Vaak blijkt dat niet-urgente zaken uiteindelijk niet nodig zijn, omdat telkens onder aan het prioriteitenlijstje eindigen.
  2. Afleiding vermijden. Multitasken klinkt tijdbesparend maar in feite zorgt het voor afleiding. Het is efficiënter om de aandacht telkens op één taak tegelijk te richten. Andere afleidingen, zoals de smartphone, e-mail of gesprekken, zijn ook funest voor de productiviteit. Ruim één of twee momenten per dag in om de mail te checken en te beantwoorden, appjes weg te werken, enzovoorts.
  3. Vaker ‘nee’ zeggen. Werknemers willen graag behulpzaam zijn en zeggen eerder ‘ja’ dan ‘nee’ op een verzoek om vervolgens in de knoop te raken met hun werkzaamheden. Ze kunnen daarom het beste een klus of project weigeren als ze hun handen al vol hebben aan wat op dat moment op het prioriteitenlijstje staat.
  4. Verklein het to-dolijstje. Afhankelijk van de omvang van de taken zou een to-dolijst niet meer dan vijf tot tien punten moeten bevatten voor één dag.
  5. Delegeren. Niemand kan alles alleen doen, dus werknemers moeten gerust om hulp kunnen vragen. Sommige taken kunnen zij best delegeren en bij een collega neerleggen. Die collega leert daar ook weer van en het scheelt uiteindelijk stress en tijd voor de werknemer.