Het POP goed in de etalage zetten

17-05-2018

Om ervoor te zorgen dat werknemers enthousiast aan de slag gaan met hun persoonlijke ontwikkeling en hiervoor een doordacht plan opstellen, moet de werkgever aandacht schenken aan de manier waarop hij het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) introduceert. Er zullen namelijk ook werknemers tegenstribbelen, omdat ze tijd en aandacht in het plan moeten steken. Als de werkgever kan overbrengen dat een POP vooral een kans is om hun loopbaan een stimulans te geven en hun werkplezier te vergroten, is het halve werk al gedaan.

Werknemers enthousiasmeren

Een goede introductie van werken met een POP is onontbeerlijk. De werkgever enthousiasmeert werknemers op de volgende manieren:

  • Het nut toelichten. Een belangrijk voordeel voor de werknemer is dat hij met een POP zijn eigen ontwikkeling veel meer in eigen hand heeft en sturing kan geven aan zijn loopbaan.
  • Zorgen voor een positieve benadering. Het POP moet niet worden gepresenteerd als een extra klus die erbij komt, waar werknemers óók tijd voor moeten maken, maar juist als een kans tot verdere ontplooiing.
  • Invloed van de werknemer benadrukken. Met een POP kan de medewerker beter het heft in eigen hand nemen. Hij kan kiezen welke ontwikkeldoelen en -middelen het beste bij hem passen.
  • Best practices tonen. Zijn werknemers al met een POP aan de gang geweest? Laat ze dan hun ervaringen delen, zodat andere werknemers zien hoe het in de praktijk werkt en wat ermee te bereiken is.
  • In discussie gaan. Werknemers moeten de ruimte krijgen om met elkaar te overleggen, openlijk te discussiëren over de voor- en nadelen van een POP en de twijfels en moeilijkheden te bespreken.
  • Werkgroepen introduceren. Laat werknemers die moeite met de POP hebben een werkgroep instellen, zodat zij samen ingewikkelde punten oppakken en ideeën uitwisselen.