Mentorschap als leerzame uitbreiding van het eigen functioneren

17-05-2018

Mentorschap kan onderdeel zijn van het formele personeelsbeleid, maar is vaak ook heel informeel. Hoe dan ook is het zinvol en leerzaam voor zowel de werknemer die als mentor optreedt als de werknemer die wordt begeleid. Bij mentorschap deelt een werknemer zijn kennis of ervaring met zijn protegé en biedt hij praktische hulp bij het organiseren van diens werk. Voor een werknemer die al een paar jaar meedraait, is het mentorschap een uitstekende aanvulling op of verbreding of verdieping van het eigen functioneren. Een formeel mentorschap heeft wel een andere uitwerking op de partijen dan een informeel mentorschap.

Herkenning als basis voor mentorschap

Informeel mentorschap ontstaat vaak spontaan, bijvoorbeeld omdat twee mensen het goed met elkaar kunnen vinden of iets in elkaar herkennen. Solidariteit en herkenning zijn vaak een goede basis voor zo’n relatie. Als zo’n vorm van coaching ontstaat, is dat alleen maar aan te moedigen.
De leidinggevende speelt hierin een kleine rol, bijvoorbeeld door nu en dan met de mentor te sparren over de zaken waar hij tegenaan loopt. Ziet een leidinggevende dit anders en wil hij dat het mentorschap minder vrijblijvend wordt, dan zal hij meer structuur moeten aanbrengen. Het is dan het overwegen waard om de mentor naar een training te sturen waar hij coachingstechnieken leert.

Formalisering vraagt andere vaardigheden

Als het mentorschap wordt geformaliseerd, krijgt het een andere lading. Zo moet de leidinggevende goede criteria formuleren op basis waarvan hij een mentor en een werknemer aan elkaar koppelt. Ook zal er dan van de mentor verwacht worden dat hij resultaten boekt en verantwoording aflegt over zijn inspanningen. Een formele invulling van het mentorschap vraagt daardoor ook andere vaardigheden van de mentor. Denk aan plannen, doelen formuleren en didactische vaardigheden. Om te voorkomen dat een werknemer een gevoel van falen ervaart als het begeleidingstraject niet het beoogde resultaat oplevert, is goede begeleiding van de leidinggevende noodzakelijk.